Senarelagt operatörsmöte om reviderad kalkylmodell för mobilnät

2016-01-13

PTS har tidigare bjudit in till ett operatörsmöte kring reviderad kalkylmodell för mobilnät och termineringspriset för samtal till mobilnät, som var planerat att hållas den 18 januari. Mötet är senarelagt och kommer istället att hållas den 8 februari.

PTS har under hösten prövat behovet att revidera kalkylmodellen för mobilnät och har kommit fram till att ett sådant behov föreligger. PTS bjuder in därför till informationsmöte och samråd kring den reviderade kalkylmodellen och det resulterande termineringspriset.

Samrådet kommer att hållas mellan den 8 februari och den 29 februari 2016.

Du som redan har anmält dig behöver inte göra det på nytt.

 

Tid: måndagen den 8 februari 2016, kl. 9.00–11.00

Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm 

Anmälan: senast den 5 februari till mattias.wellander@pts.se
Ange namn och organisation/företag