Underrättelse till SwedfoneNet angående brister i hantering av nummerportering

2016-07-04

PTS underrättar SwedfoneNet AB om att de ska följa gällande regler kring att lämna över nummer. På kunders begäran ska SwedfoneNet flytta över nummer inom tre dagar till annan operatör.

Vid beställning ska portering av nummer som huvudregel ske inom tre dagar. Kunder ska på en rörlig marknad kunna avsluta avtal med en operatör och ingå ett annat om hen så önskar.

Den fråga som PTS har bedömt i det här ärendet är om SwedfoneNet uppfyller de skyldigheter som gäller vid överlämnande av nummer.  PTS konstaterar att SwedfoneNets överlämnande av nummer tagit mer än tre dagar i de nio porteringsfall som är aktuella i detta ärende.

PTS underrättar SwedfoneNet om att de ska förändra sin hantering av nummerportering. Att abonnemanget eventuellt har bindningstid ska inte utgöra något hinder för överlämning.

SwedfoneNet ges möjlighet att yttra sig inom skälig tid och ges därför tillfälle att senast den 15 augusti 2016 yttra sig över denna underrättelse.

Läs hela underrättelsen här.

Som konsument, ta del av våra råd kring telefonförsäljning och hur du behåller ditt nummer vid operatörsbyte.

 

Mer information
Andreas Häll, PTS nätsäkerhetsavdelning, tel. 08-678 58 56
PTS presstjänst: 08-678 55 55