PTS ändrar rutiner för fakturering

2018-05-03

Från och med i år inför PTS en ny rutin i samband med fakturering av avgifter.

Den nya rutinen rör avgifter för anmälningsplikt, RED, beredskapsavgift samt utbyggnadslagen.

Rutinen innebär att det innan varje faktura fattas ett formellt beslut som kommuniceras med mottagaren. Denne har sedan tre veckor på sig att överklaga beslutet, innan det vinner laga kraft och faktureras.

En eventuell överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till PTS.

Skäl till rutinen

Bakgrunden till den nya rutinen är att ärenden kring tidigare fakturerade belopp i vissa fall varit öppna under lång tid, vilket skapat osäkerhet och onödig administration hos främst operatörer men även PTS.

Syftet med den nya rutinen är att det redan innan fakturering ska vara avgjort att mottagaren ska betala fakturan.

Mer information
Anders Öhnfeldt, enhetschef PTS konkurrensavdelning, 073-644 56 56
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS avgifter

Kostnaderna för PTS verksamhet finansieras till cirka 90 procent av avgifter som tas ut av dem som är anmälda och dem som har tillstånd.

Klicka här för att läsa mer om PTS avgifter.