PTS: Nu tillåtet att ta med det fasta telefonnumret till mobilnätet eller när du flyttar

2018-01-11

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att tillåta användning av geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden och i mobilnät. Det innebär att abonnenter kan få behålla sitt fasta geografiska telefonnummer när de flyttar till annan ort.

Allt fler vill kunna använda sitt fasta geografiska telefonnummer mer flexibelt, till exempel flytta med det till ett annat riktnummerområde eller använda det i mobilnät. Den har typen av användning förekommer redan, men har egentligen inte varit tillåten enligt nummerplanen.

– Den svenska nummerplanen behöver moderniseras för att möta både den tekniska utvecklingen av, och användarnas möjlighet att fullt ut nyttja ip-baserade och mobila kommunikationstjänster. Detta beslut innebär första steget på den vägen, säger Bo Martinsson på PTS nätsäkerhetsavdelning.

PTS beslut innebär att operatörer kan erbjuda den här möjligheten till sina kunder, men de är inte skyldiga att göra det.

Förutom fasta geografiska telefonnummer berörs även de icke-geografiska nummerserierna 010 och 075 av beslutet. På lång sikt ser PTS behov av att helt ta bort dagens riktnummerområden och ta bort skillnaden mellan fasta telefonnummer och mobilnummer, för att medge en än mer flexibel användning av telefonnummer.

Ta del av beslutet

Läs mer om PTS strategi för telefoninummerplanen.

För mer information:
Bo Martinsson, enheten för nummer och adressering, tfn: 08-678 5653
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS strategi för framtidens telefoninummerplan

Post- och telestyrelsen (PTS) förvaltar och utvecklar den svenska nummerplanen för telefoni. Nuvarande nummerplan utgår bland annat från att ett geografiskt telefonnummer är knutet till ett fast telefonabonnemang och ska användas inom respektive riktnummerområde. I dag används ip-telefoni, mobiltelefoni och andra kommunikationstjänster i allt större utsträckning.

För att anpassa nummerplanen till samhälls- och teknikutvecklingen har PTS tagit fram en strategi som beskriver de förändringar som PTS bedömer behöver göras. En av förändringarna på lång sikt (ca år 2025) är att helt ta bort dagens riktnummerområden för att medge en än mer flexibel användning av telefonnummer. PTS följer årligen utvecklingen på marknaden och kommer senast under 2020 göra en översyn enligt strategin för att bland annat bedöma när det är lämpligt att genomföra de långsiktiga förändringarna.