Tre får inte begränsa tjänsten 3Musiksurf till endast nationell användning enligt beslutsförslag från PTS

2018-06-13

Operatören Tre ska upphöra med begränsningen av erbjudandet 3Musiksurf till att endast kunna användas i Sverige. PTS avser att förelägga operatören att ändra sig.

En operatör får, som huvudregel, inte debitera sina kunder några tilläggsavgifter utöver det nationella slutkundspriset för ringda eller mottagna samtal, sms eller datatjänster inom EU enligt den så kallade principen om Roam Like at Home. En slutkund som använder sin mobiltelefon i EU ska kunna göra det på samma sätt som hemma.

Operatören Tre erbjuder tjänsten 3Musiksurf som innebär att data för musikströmning genom vissa musikströmningstjänster inte räknas av mot den datavolym som ingår i abonnemanget. Tre begränsar dock tjänsten till nationellt bruk. Om tjänsten används utanför Sverige räknas data av från datavolymen.

PTS har granskat om Tres begränsning av bland annat musiktjänsten är i enlighet med reglerna om så kallad roaming.

Begränsning ej tillåten

PTS konstaterar till att börja med att musiktjänsten 3Musiksurf är en del av datatjänsten som ingår i abonnemanget. Det innebär att musiktjänsten omfattas av roamingbestämmelserna.

PTS menar att det strider mot reglerna att begränsa musiktjänsten 3Musiksurf till att endast kunna användas i Sverige. PTS kommunicerar därför nu ett utkast till beslut där myndigheten har för avsikt att förelägga Tre att upphöra med begränsningen av tjänsten.

– Tre har nu möjlighet att kommentera PTS utkast till beslut. Om ingen ny information inkommer avser PTS att förelägga bolaget, säger Emma Närvä, chef PTS enhet för elektroniska kommunikationstjänster.

Policy om normal användning

I syfte att förhindra missbruk eller onormal användning har operatörer möjlighet att tillämpa en så kallad policy för normal användning. Det kan bland annat handla om att begränsa mängden tjänster som konsumenter får ta del av till samma pris som hemma.

Om Tre väljer att inkludera tjänsten 3Musiksurf i en sådan policy ska operatören anmäla det till PTS.

Klicka här för att läsa PTS utkast till beslut.

Mer information
Emma Närvä, chef enheten för elektroniska kommunikationstjänster, 073-644 57 63
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om roaming i EU

Från och med den 15 juni 2017 behöver inte användare, som huvudregel, betala tilläggsavgifter när mobiltelefonen används vid tillfällig vistelse i EU.

Operatörer har ingen laglig skyldighet att erbjuda roaming i andra länder. Överenskommelsen säger endast att i de fall roaming erbjuds så är grundregeln att den ska vara utan tilläggsavgifter.

Användaren behöver inte betala tilläggsavgift för roaming så länge användningen av exempelvis data är skälig. Operatören får begränsa mängden tjänster som användaren får ta del av till samma pris som hemma, för att förhindra onormal användning eller missbruk. Operatörerna har rätt att sätta en gräns för hur mycket data som får förbrukas utomlands, samt att ta ut en tilläggsavgift för roamingtjänster om operatören gör en förlust på grund av roaming.

Överenskommelsen kring roaming gäller i samtliga EU:s medlemsstater, samt i Norge, Island och Lichtenstein.