2019


Kontrollen av att rätt person ringer in till operatörernas kundtjänst varit bristfällig.

25 juni 2020


PTS föreslår att beslut om reglering av ett antal aktörer på marknaden för fast samtalsterminering upphävs. Nu inleds samråd med EU-kommissionen.

11 juni 2020


Då Telenor har vidtagit åtgärder för att upprätthålla ip-tjänstens kontinuitet och tillgänglighet bedömer PTS att bolaget har gjort tillräckligt och avslutar därför sin tillsyn.

25 maj 2020


PTS föreslår att beslut om reglering av ett antal aktörer på marknaden för fast och mobil samtalsterminering upphävs.

11 maj 2020


PTS har granskat bolaget efter att obehöriga har kunnat lyssna av abonnenters röstmeddelanden.

7 maj 2020