Fungerande information kring kopparnätsavveckling

2020-03-18

Aktörernas information i samband med kopparnätsavvecklingen verkar fungera väl. Den bedömningen gör Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

PTS har i uppdrag att se till så att hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet får sådan tillgång. Myndigheten har även i uppdrag att följa avvecklingen av kopparnätet och de informationsinsatser som görs i samband med kopparnätsavvecklingen. Nu redovisar PTS arbetet i en rapport.

Informationen vid kopparnätsavvecklingen fungerar

Det fasta telefonnätet, som till stora delar ägs av Telia, håller på att ersättas med fiber eller mobil teknik. Det innebär att teleoperatörerna i vissa områden exempelvis ersätter vanlig fast telefoni med lösningar via mobilnätet, och ersätter bredband via telejacket (ADSL) med fiber eller mobilt bredband.

PTS tar emot ett par hundra frågor från allmänheten om kopparnätsavvecklingen varje år. Men i relation till hur många som berörs så är det en liten del som hör av sig. PTS gör därför bedömningen att informationen från inblandade aktörer till stora delar fungerar bra.

- Av dem som hör av sig till PTS så är det många som behöver kunskap om möjligheter till anslutning till olika infrastrukturer. För många är det här första gången de behöver utreda vilka marknadserbjudanden och aktörer som kan leverera på platsen.

- Många av de som kontaktar oss känner inte till möjligheten att skaffa hemtelefoni via mobilnäten genom att installera en riktantenn, säger Ann-Sofie Fahlgren, chef PTS enhet för konsumenträttigheter.

PTS kan ge stöd till den som saknar tillgång

PTS har regeringens uppdrag att vidta åtgärder för att se till att de hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet via kommersiella lösningar får en sådan uppkoppling. PTS bedömer att det är omkring 300 hushåll och företag som saknar sådan tillgång. I rapporten beskriver PTS hur myndigheten på olika sätt arbetar med denna fråga.

Under 2019 beviljade till exempel PTS en ansökan om stöd i form av upphandlad lösning som ger tillgång till telefoni och grundläggande internet.

- Vi ser att de allra flesta i dag har möjlighet till grundläggande internet och telefoni. Men det kräver också att individen tar eget ansvar och säkerställer sin egen infrastruktur. PTS har möjlighet att hjälpa till om det inte finns förutsättningar, säger Ann-Sofie Fahlgren, chef PTS enhet för konsumenträttigheter.

På PTS webbplats finns mer information: https://www.pts.se/kopplaupp                     

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
Ann-Sofie Fahlgren, PTS enhet för konsumenträttigheter, 073-644 55 57
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om rapporten och PTS roll

PTS har regeringens uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att se till att de hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet via kommersiella lösningar får en uppkoppling för telefoni eller grundläggande internet.

Myndigheten har även i uppdrag att följa avvecklingen av kopparnätet och de informationsinsatser som görs i samband med kopparnätsavvecklingen. Nu redovisar PTS arbetet i en rapport.

PTS har därför tagit fram en rapport om förutsättningarna för att få tillgång till en fast uppkoppling av en plats där det finns en bostad eller ett verksamhetsställe.

Rapporten är avgränsad till de fasta platser där personer bor eller arbetar. Den tar inte upp telefoni- eller bredbands-täckning av ytor (mobiltäckning) och inte heller täckningen av infrastrukturer som ger snabbt bredband.

PTS har exkluderat kopparnätet från bedömningarna i denna rapport, vilket gör att resultatet här kan skilja sig från resultat enligt andra rapporter från PTS. Anledningen till att kopparnätet inte ingår i beräkningen är att det bedöms vara särskilt viktigt att i denna rapport fånga upp de platser där det finns kopparnät i dag men där en avveckling av kopparnätet skulle kunna leda till att platsen blir helt utan infrastruktur.