Programvarufel bakom Tele2s omfattande driftstörning förra sommaren

2020-02-27

Post- och telestyrelsens (PTS) granskning av Tele2 visar att den utlösande faktorn för den driftstörning som drabbade Tele2 i juni förra året var ett programvarufel som ledde till överbelastning i Tele2:s nät.

Mellan den 17 och 19 juni 2019 drabbades Tele2 av omfattande och långvariga störningar och avbrott i sina telefonitjänster. Störningarna påverkade även abonnenters möjligheter att nå nödnumret 112.

PTS granskning visar att orsaken till störningarna var ett programvarufel i noder i Tele2:s nät. Noderna, som ska dirigera trafik, överbelastades på grund av programvarufelet. Flera noder i nätet hade samma programvaruversion och samtliga drabbades av felet. PTS bedömning är att detta varit en bidragande orsak till störningens omfattning. Driftstörningen avhjälptes genom att Tele2 uppgraderade programvaran till en senare version.

Störningen var en av flera som drabbade Tele2 under första halvan av 2019 och som en konsekvens av dessa lät Tele2 en extern part genomföra en översyn av bolagets nät.

– PTS ser positivt på att Tele2 tagit hjälp av en extern part för att komma till rätta med de omfattande störningar som bolaget drabbats av, säger Linus Kilander Xu, ansvarig för granskningen på PTS.

Tele2 har vidtagit åtgärder för att minska risken för framtida störningar och även inlett ett närmare samarbete med leverantören. PTS bedömer att bolaget har gjort tillräckligt och avslutar därför sin granskning.

Ta del av beslutet

Mer information
Linus Kilander Xu, avdelningen för säker kommunikation, 08-678 57 24
PTS presstjänst: tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med driftsäkerhetstillsyn

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhetsområdet. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn, som denna tillsyn är ett exempel på.