PTS granskar Telenor efter problem att ringa 112

2020-02-14

Telenors ip-telefoni-abonnenter kunde inte ringa nödnumret 112 under fem dygn. Post- och telestyrelsen (PTS) granskar driftstörningarna som drabbade Telenor i december förra året.

Mellan den 17 och 22 december 2019 pågick driftstörningarna som påverkade Telenors abonnenter med ip-telefoni i hela landet. Abonnenter som ringde 112, 1177 eller 90 000 fick endast upptagetton.

Enligt Telenor uppstod störningarna på grund av ett planerat arbete. Telenor har rapporterat incidenten till PTS, vilket operatörer är skyldiga att göra vid omfattande driftstörningar eller avbrott. Mot bakgrund av incidentrapporten har myndigheten beslutat att inleda en tillsyn.

– Det är särskilt allvarligt att störningarna påverkade ett stort antal abonnenters möjlighet att ringa nödnumret 112 under flera dygn. PTS kommer att gå igenom varför det hände, vad Telenor har gjort för att lösa problemen och vad bolaget gör för att det inte ska inträffa igen säger Åsa Gihl, jurist på PTS.

PTS tillsyn är framåtsyftande, vilket innebär att myndigheten främst fokuserar på att granska och följa upp operatörens åtgärder och lärdomar för att en liknande incident inte ska inträffa igen.

Mer information

Åsa Gihl, avdelningen för säker kommunikation, 08-678 58 29
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS arbete med driftsäkerhetstillsyn

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhetsområdet. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn, som denna tillsyn är ett exempel på.