2021


Mobiloperatörer med eget mobilnät tillämpar samma rutiner vid misstanke om brott.

19 mars 2021


Under 2021 kommer PTS bland annat att fokusera på pristillsyn av de reglerade marknaderna.

2 mars 2021


Under 2020 har PTS) tillsyn avseende bland annat fokuserat på prisfrågor och bredbandsmarknaderna. Myndigheten förbereder även tillsyn rörande tillgången till kontanttjänster.

18 februari 2021