Pandemieffekt i konsumentklagomålen

2021-04-06

Den pågående pandemin har på olika sätt visat hur viktigt det är med en bra och säker uppkoppling. Detta syns också när Post- och telestyrelsen (PTS) sammanställer de inkomna konsumentklagomålen.

Varje år sammanställer PTS de konsumentklagomål som kommit in till myndigheten.

Under 2020 handlade de flesta ärenden om enskildas tillgång till fungerande internet- och telefonitjänster. Till kategorin hör också klagomål på avbrott och störningar. En förklaring till att denna kategori nu hamnar i topp kan vara att fungerande elektroniska kommunikationer kommit att bli allt viktigare i tider av hemmajobb och distansundervisning.

Nummerfrågor och avtalsinformation

Ett annat ämne som förekommer i konsumentklagomålen är olika typer av nummerrelaterade frågor. Det kan till exempel handla om flytt av telefonnummer mellan operatörer samt användning av mobiltelefonen utomlands.

Konsumenter hör också av sig till PTS med frågor kring avtal och avtalsinformation. Det handlar bland annat om ändringar i operatörernas avtalsvillkor, information vid avtals ingående och reglerna om uppsägnings- och bindningstid.

Klicka här för att läsa sammanställningen.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS roll på konsumentområdet

PTS övervakar att lagen om elektronisk kommunikation efterlevs. Lagen om elektronisk kommunikation riktar sig till leverantörer av bredband och telefoni.

PTS arbete på konsumentområdet syftar till att bidra till att konsumenterna känner sig trygga och kan göra välinformerade val.

Är man missnöjd med sin leverantör av telefoni och bredband, till exempel i frågor om ändringar i avtalsvillkor, priser eller avbrott i tjänsten, ska man i första hand kontakta leverantören.