PTS samråder uppdaterad kalkylmodell och ändrade kopparpriser

2021-01-25

PTS föreslår en uppdatering av kalkylmodellen för det fasta nätet.

Detta innebär att den prisskyldighet som gäller för Telia vid tillhandahållande av koppartillträde bör ändras.

PTS efterlyser synpunkter

Nu inleder PTS ett samråd på förslagen till uppdaterad kalkylmodell med tillhörande dokumentation samt utkast till beslut om ändring av prisskyldigheten.

Senast den 22 februari 2021 ska svaren ha inkommit till PTS.

Klicka här för att komma till samrådet.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55