PTS undersöker operatörernas rutiner för registrering av kontantkort

2023-05-10

Post- och telestyrelsen (PTS) vill samla in information om hur operatörerna tillämpar reglerna om registrering av kontantkort. PTS inleder därför tillsyn mot de operatörer som erbjuder kontantkort.

Enligt lagen ska kontantkort och andra förbetalda tjänster registreras hos operatören. Det innebär att det inte är möjligt att ringa eller surfa med oregistrerade och anonyma kontantkort.

Reglerna kring registrering av kontantkort har införts i brottsbekämpande syfte.

PTS samlar in information om efterlevnaden

För att få in mer information om hur operatörerna tillämpar reglerna så inleder myndigheten nu tillsyn.

Bland annat kommer PTS undersöka vilka fysiska och elektroniska identitetshandlingar operatörerna godtar vid identitetskontrollen samt vilka abonnentuppgifter operatörerna registrerar. PTS kommer även undersöka vilka rutiner operatörerna har kring att dokumentera identitetskontrollen.

Syftet med tillsynen är främst att samla in underlag till myndighetens fortsatta arbete med frågan.

Operatörerna ska svara senast den 2 juni

PTS har nu skickat frågor till samtliga operatörer på marknaden som tillhandahåller kontantkort. Senast den 2 juni ska operatörerna ha svarat på PTS frågor.

Klicka här för att läsa PTS frågor.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om registrering av kontantkort

Reglerna, som infördes den 1 augusti 2022, innebär att användare som väljer ett förbetalt kontantkort till mobiltelefon eller mobilt bredband måste registrera viss abonnentinformation hos operatören innan tjänsten aktiveras.

Grundläggande abonnentuppgifter som ska registreras är namn, postadress, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt nummer eller annan beteckning för den aktuella tjänsten.

Registreringsskyldigheten innebär inte i sig att uppgifterna  offentliggörs på internets nummerupplysningssajter eller liknande.

Operatörerna har tystnadsplikt enligt lag för uppgifter om sina abonnenter. Operatören ska skydda alla uppgifter som de har fått för att kunden ska kunna använda tjänster hos operatören. För att operatören ska få dela uppgifter med nummerupplysningsföretag krävs abonnentens samtycke.

Den som inte vill finnas hos nummerupplysningen bör kontakta sin operatör för att kontrollera att uppgifter om till exempel nummer, namn och adress hålls hemliga. Detta brukar kallas för ”hemligt nummer”.

Klicka här för att läsa mer om registrering av kontantkort.