PTS granskar hur tre operatörer hanterar flytt av telefonnummer

2024-01-18

PTS inleder en granskning efter klagomål från allmänheten.

Klagomålen gäller att telefoniabonnenter upplever problem vid byte av leverantör, till exempel att leverantören fördröjer eller nekar flytt av telefonnumret (nummerportabilitet).

– Att fördröja eller neka flytt av telefonnummer strider mot reglerna om nummerportabilitet. Vi inleder därför nu tillsyn mot tre teleoperatörer, för att se över hur de efterlever regelverket, säger Jesper Simons på enheten för nummer och adressering.

Tillsynen gäller Alfa Telefoni Sverige AB, Leijon Telekom AB och It partner i väst AB (ConnectD).

PTS har nu ställt ett antal frågor till de tre operatörerna som ska svara senast fredagen den 9 februari 2024. Därefter tar PTS ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Mer information

Claes Hultholm, enheten för nummer och adressering, 08-678 57 52

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Information om reglerna för nummerportabilitet:

Nummerportabilitet