Om PTS

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio.

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

PTS generaldirektör är Dan Sjöblom.

PTS fasad Övergripande mål

Läs mer om PTS verksamhet.

Par med telefon Internationellt

Läs mer om PTS internationella arbete.

Stureplan Jobba på PTS

Nyfiken på att jobba på PTS? Läs mer.

Maria och andra medarbetare Historik

Lär dig mer om PTS historia.

Nyheter

Nya föreskrifter om avgifter för 2021

PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2021 i nya föreskrifter.

21 december 2020


PTS inleder tillsyn över marknaden för kontanttjänster

Större kreditinstitut är från och med den 1 januari 2021 skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning.

18 december 2020


5G-auktion återupptas 19 januari

Frekvenstilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden återupptas den 19 januari 2021.

18 december 2020


Kammarrätten upphäver inhibitionen av villkor om Huawei

Kammarrätten har beslutat att upphäva förvaltningsrättens beslut om att inhibera vissa villkor i PTS beslut inför kommande 5G-auktion.

16 december 2020


Vinn upp till tre miljoner och bidra till betaltjänster för alla

Årets innovationstävling startar den 7 december.

25 november 2020


PTS pausar 5G-auktion

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att tillfälligt pausa tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

13 november 2020


PTS tilldelar bredbandsstöd till 44 projekt i fyra regioner

Nu har PTS fattat de första besluten om tilldelning av bredbandstöd. Det handlar om sammanlagt 44 projekt i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

8 oktober 2020


PTS fortsätter granskning av Postnords tester i Lund

Postnord har inlett tester av en ny produktionsmodell. Nu begär PTS att Postnord ska redovisa resultaten från testerna.

29 september 2020


PTS överväger samordnad tilldelning av 2,6 GHz- och 2,1 GHz-frekvensbanden

PTS inleder samråd med marknaden av överväganden om samordnad tilldelning.

8 juli 2020


Nätverksdagen Digin blir ett digitalt arrangemang öppet för alla

Myndigheterna PTS, MFD och DIGG arrangerar en digital nätverksdag om digital inkludering 26 maj 2020.

5 maj 2020


Dokument

PTS remissvar - Partnerskapsöverenskommelsen - dnr 20-14227

18 januari 2021


Digital omställning till följd av covid-19 PTS-ER-2021:1

Slutrapport av uppdrag att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19.

14 januari 2021


Förutsättningar för att tillgängliggöra det nationella systemet för spårbar tid och frekvens PTS-ER-202033

PTS föreslår att aktörer som är i behov av tid och frekvens via uppkopplingar som har högre noggrannhet än vad tidshämtning över det öppna internet kan ge, ska ges möjlighet att ansluta sig till det nationella systemet för att distribution av spårbar tid och frekvens.

14 januari 2021


Risk- och sårbarhetsanalys för PTS och dess ansvarsområden 2020 - PTS-ER-2020:32

14 januari 2021


Inriktningsplan för spektrumhantering

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

28 december 2020