Om PTS

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio.
Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. 
PTS generaldirektör är Dan Sjöblom.

PTS fasad Övergripande mål

Läs mer om PTS verksamhet.

Par med telefon Internationellt

Läs mer om PTS internationella arbete.

Stureplan Jobba på PTS

Nyfiken på att jobba på PTS? Läs mer.

Maria och andra medarbetare Historik

Lär dig mer om PTS historia.

Nyheter

18 maj 2021

I dag utlyser PTS bredbandsstöd i hela Sverige. Totalt finns det närmare 1,6 miljarder kronor att fördela i bredbandsstöd under 2021.

7 maj 2021

Föreskrifterna gäller verksamhetsutövare inom elektronisk kommunikation och post och träder i kraft den 1 juli 2021.

20 april 2021

Denna vecka genomförs muntlig förhandling vid förvaltningsrätten angående PTS villkor vid tilldelningen av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

19 februari 2021

Situationen är god för de flesta när det gäller möjligheten att betala räkningar. Men för dem som behöver stöd kan det vara dyrt och otillgängligt. Det visar en rapport från PTS.

25 januari 2021

Statssekreterare Sebastian de Toro, SKR, IT- och telekomföretagen, PRO och SPF Seniorerna medverkar 27 januari.

Direktsändning om vad som görs för äldre som blivit mer isolerade under coronapandemin

21 december 2020

PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2021 i nya föreskrifter.

18 december 2020

Större kreditinstitut är från och med den 1 januari 2021 skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning.

18 december 2020

Frekvenstilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden återupptas den 19 januari 2021.

16 december 2020

Kammarrätten har beslutat att upphäva förvaltningsrättens beslut om att inhibera vissa villkor i PTS beslut inför kommande 5G-auktion.

25 november 2020

Årets innovationstävling startar den 7 december.

Dokument

5 juli 2021

PTS remissvar på delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster.

2 juli 2021

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 22 juni 2021 avslagit Huawei Technologies Sweden AB:s överklagande av PTS beslut.

30 juni 2021

PTS yttrande avseende betänkandet Struktur för ökad motståndskraft.

29 juni 2021

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

24 juni 2021

De ökade datavolymerna ställer allt högre krav på trådlösa nät. PTS förslår nya frekvenser för WAS/RLAN, som bland annat möjliggör Wi-Fi-användning. Nu finns en remiss ute med myndighetens förslag.