Om PTS

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio.

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

PTS har sju övergripande mål

 

PTS generaldirektör är Dan Sjöblom.

PTS fasad PTS verksamhet

Läs mer om PTS verksamhet.

Par med telefon Internationellt

Läs mer om PTS internationella arbete.

Stureplan Jobba på PTS

Nyfiken på att jobba på PTS? Läs mer här.

PTS flagga Historik

Lär dig mer om PTS 25-åriga historia.

Nyheter

PTS finansierar utbildningar för ökad digital kompetens

I höst tar PTS emot ansökningar från organisationer som anordnar utbildningar som ökar den digitala kompetensen för personer med särskilda behov.

18 juni 2018


Rapport om driftsäkerhetsarbetet i Sverige

PTS redovisar regeringsuppdrag om driftsäkerhet.

24 maj 2018


Bättre information för krishanterande myndigheter vid driftstörningar

Snabb och uppdaterad störningsinformation

22 maj 2018


Telö 17 har avslutats – arbetet med att stärka förmågan för höjd beredskap fortsätter

PTS och Försvarshögskolans erfarenhets- och utvärderingsrapporter är klara.

18 maj 2018


PTS avslutar granskning av operatörers säkerhetsskyddsarbete

Granskningen har gett en fördjupad bild av operatörernas systematiska säkerhetsanalysarbete.

8 maj 2018


Pilotprojekt för att säkra samhällsviktiga webbplatser mot extrema påfrestningar

Projekt under 2018 i samarbete mellan PTS, Sunet och Netnod.

27 april 2018


PTS vinner pris i jämställdhet för andra året i rad

PTS har återigen bästa resultat i jämställdshetsindex.

23 april 2018


Träffa PTS i Almedalen

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att besöka Almedalsveckan 2018.

16 april 2018


Så här följer du PTS i sociala medier

Vi finns på Twitter, Linkedin, Facebook och Youtube.

27 februari 2018


PTS föreslår en modell för hur skyddade it-utrymmen i offentlig sektor ska förvaltas

Ökat behov av att säkerställa it-infrastruktur i offentlig sektor.

16 februari 2018


Dokument

Nätneutralitetsrapporten 2017/2018 PTS-ER-2018:18

20 juni 2018


Förstudierapport 2,3 GHz del 2 PTS-ER-2018:15

19 juni 2018


Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet PTS-ER-2018:12

Denna rapport är en årlig uppföljning kring hur marksänd tv har påverkats under utbyggnaden av 800 MHz-bandet sedan tilldelningen 2011. Detta är den sjätte uppföljningsrapporten sedan tilldelningen. Rapporten baseras på statistik inhämtad från Telekområdgivarna och erfarenheter från PTS tillsyn.

19 juni 2018


PTSFS 2018:2 Föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet

19 juni 2018


PTSFS 2018:1 Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (20018:1) om spektrumauktioner

19 juni 2018