Om PTS

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio.
Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. 
PTS generaldirektör är Dan Sjöblom.

 

PTS fasad Övergripande mål

Ta del av våra sju övergripande mål och få reda på hur vi arbetar på PTS.

Par med telefon Internationellt

Vi deltar i ett flertal internationella organisationer.

Människor med laptops på kontor. Jobba på PTS

Vi strävar efter att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Nu har vi flera lediga tjänster, välkommen att söka dig till oss!

Maria och andra medarbetare Historik

Det har hänt mycket inom områdena elektronisk kommunikation och post sedan 1992 då PTS bildades.

Nyheter

4 mars 2022

Europeiska unionens råd har antagit en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Förordningen gäller från och med den 2 mars 2022 och gäller direkt även i Sverige.

16 februari 2022

Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Netnod uppdraget att förvalta det nationella systemet för spårbar tid och frekvens. Ett system som är väldigt viktigt för ett digitalt samhälle, inte minst för framtida energiförsörjning och 5G-näten.

3 december 2021

Tillgänglighetskraven ökar för både privat och offentlig sektor. Insatser behövs för att skapa ett inkluderande samhälle där alla kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Därför lanserar idag fyra myndigheter en gemensam webbplats, digin.nu, som samlar information, verktyg och inspiration för ökad digital tillgänglighet.

15 november 2021

De nya bestämmelserna ställer högre krav på verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och ger nya befogenheter till tillsynsmyndigheterna.

1 november 2021

Nu har de första besluten om tilldelning av bredbandsstöd 2021 fattats. I den här beslutsomgången beviljar PTS stöd till 257 projekt och fördelar ca 730 miljoner kronor.

7 september 2021

Nu är det klart med chef för Nationellt cybersäkerhetscenter.

Dokument

30 juni 2022

PTS föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster träder i kraft den 1 augusti 2022.

27 juni 2022

27 juni 2022

27 juni 2022

27 juni 2022