Om PTS

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio.
Vår vision är Säker och tillgänglig kommunikation för Sverige. Vår verksamhetsidé lyder: Genom samverkan, främjande insatser, reglering och tillsyn bidrar vi till en trygg, digital omställning.

PTS generaldirektör är Dan Sjöblom.

 

PTS fasad Vår verksamhet

Mer information om vår verksamhet och om hur vi arbetar på PTS.

Par med telefon Internationellt

Vi deltar i ett flertal internationella organisationer.

Människor med laptops på kontor. Jobba på PTS

Vi strävar efter att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Nu har vi flera lediga tjänster, välkommen att söka dig till oss!

Maria och andra medarbetare Historik

Det har hänt mycket inom områdena elektronisk kommunikation och post sedan 1992 då PTS bildades.

Nyheter

16 december 2022

PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2023 i nya föreskrifter.

31 oktober 2022

Långvariga strömavbrott och tillgänglighetsattacker är de största riskerna mot elektroniska kommunikationer och inom postområdet är bristfällig reservkraftförsörjning en sårbarhet. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) risk- och sårbarhetsanalys kring myndighetens ansvarsområden. Årets analys inkluderar två nya områden: nätverks- och informationssystem (NIS) och betrodda tjänster.

4 mars 2022

Europeiska unionens råd har antagit en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Förordningen gäller från och med den 2 mars 2022 och gäller direkt även i Sverige.

16 februari 2022

Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Netnod uppdraget att förvalta det nationella systemet för spårbar tid och frekvens. Ett system som är väldigt viktigt för ett digitalt samhälle, inte minst för framtida energiförsörjning och 5G-näten.

Dokument

30 januari 2023

PTS remitterar nu förslag till nya/reviderade föreskrifter om nummertillstånd. Yttranden över förslaget ska ha inkommit till PTS skriftligen senast den 1 mars 2023.

27 januari 2023

Besvara samrådet senast den 27 februari.

13 januari 2023

9 januari 2023

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen marknadsreglering@pts.se, senast den 1 februari 2023.

20 december 2022