Digital inre marknadsstrategi

I maj 2015 introducerade EU-kommissionen (kommissionen) en handlingsplan, den digitala inre marknadsstrategin, the Digital Single Market (DSM), som syftar till att stimulera Europas ekonomi genom att leverera hållbara ekonomiska och sociala fördelar från en digital inre marknad.

Den digitala inre marknadsstrategin innehåller 16 nyckelåtgärder under 3 områden som kommissionen kommer att leverera i slutet av 2016.

  • Bättre tillgång för konsumenter och företag till digitala varor och tjänster i hela Europa.
  • Att skapa rätt förutsättningar och lika villkor för digitala nät och innovativa tjänster att blomstra.
  • Maximera tillväxtpotentialen i den digitala ekonomin.

PTS kommer i första hand fokusera på de delar som berör telekomreglering och som faller inom PTS ansvarsområde men kommer att följa andra relevanta delar där det finns beröringspunkter på telekomreglering. PTS kommer att bevaka väsentliga konsultationer från Kommissionen och annat relevant från institutionerna och informera om det här.

PTS arbetar aktivt med ny telekomreglering, såväl inom DSM som tidigare med TSM och grävdirektivet, och i detta arbete är det viktigt med en aktiv dialog mellan PTS och andra regleringsmyndigheter, främst nordiska, samt med intressenter. De nordiska regleringsmyndigheterna tog förra året fram en gemensam ståndpunkt gällande DSM och har drivit denna ståndpunkt inom BEREC. PTS bjöd i november in till ett möte om DSM. PTS välkomnar en fortsatt dialog med alla intresserade.

För frågor kontakta Ola Bergström, enhetschef för enheten för internationell samordning, per e-post Ola Bergström eller per telefon 0702-90 58 77.