PTS kultur

På PTS arbetar du på en modern myndighet med ett meningsfullt uppdrag, till nytta för samhället. PTS kultur lyfter fram de värden som är viktiga för oss på vår arbetsplats.

Jobba på PTS

Prestigelöst samspel

Hos oss sker samspelet i det dagliga mötet med varandra. Vi stämmer av och ser till helheten. Dialogen är prestigelös, och det finns en vilja att hjälpas åt. 

Tydlighet och förtroende

Vi har förtroende för varandras vilja och förmåga. Genom tydlig återkoppling uppnår vi engagemang och ansvarstagande som ger resultat.

Utveckling och kreativitet

Vi arbetar i en dynamisk miljö där vi tar vara på nya idéer och angreppssätt. Alla bidrar genom att ta ansvar för utveckling och dela med sig av kunskap.

Balans

För oss är det viktigt att det finns balans mellan arbete och fritid. Vi har utrymme för friskvård och gemensamma aktiviteter. 

Låter det här bra?

Se vilka lediga jobb som finns på PTS just nu.