Särskilda händelser

Här publicerar vi information från PTS om särskilda händelser, från stormen Gudrun 2005 och framåt. Det kan vara nyhetsartiklar, enstaka lägesrapporter eller mer omfattande underlag.