Tjänsteman i beredskap

PTS har en tjänsteman i beredskap (TiB) för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. TiB är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

En TiB:s huvudsakliga arbetsuppgifter är att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. Syftet är att ha en förberedd organisation som snabbt kan starta arbetet med att hantera en kris oavsett när den inträffar.

TiB omvärldsbevakar och följer händelser i omvärlden för att upptäcka och identifiera händelser och tendenser som kan utvecklas till kriser inom PTS ansvarområden. TiB representerar även normalt PTS vid  samverkanskonferenser som initieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

PTS TiB nås via SOS Alarm.

PTS är en krisberedskapsmyndighet

PTS är en av flera myndigheter med särskilt ansvar för samhällets krisberedskap enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.