Behandling av personuppgifter - rättigheter (GDPR)

Om PTS behandlar dina personuppgifter har du rätt att ändra, lägga till, invända mot eller ta bort uppgifter om dig själv.

Du har också rätt att få veta vilka uppgifter som finns sparade om dig hos PTS (registerutdrag). Om du vill använda dessa rättigheter kan du kontakta PTS,

För att PTS ska besvara en sådan begäran från dig måste du styrka din identitet. Det kan du göra genom att skicka en kopia eller ett foto av din legitimation till PTS. Du kan också styrka din identitet genom att visa upp din legitimation i PTS reception. Om du inte styrker din identitet kan PTS inte tillmötesgå din begäran.

För att underlätta PTS handläggning kommer du att få följande frågor:

  • Är du eller har du varit anställd eller haft uppdrag på PTS (till exempel konsult)?
  • Har du ansökt om någon typ av tillstånd på PTS, till exempel radiotillstånd?
  • Har du deltagit i en arbetsgrupp eller liknande på PTS?