PTS hantering av personuppgifter i samband med prenumeration (GDPR)

2018-05-23

I samband med att dataskyddsförordningen (GDPR) snart träder i kraft vill Post- och telestyrelsen (PTS) informera dig som prenumererar på myndighetens nyheter och dokument hur dina personuppgifter hanteras.

Personuppgifter

Avseende prenumerationer så samlar PTS in e-postadresser.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen är att e-postadresserna behövs för att kunna skicka ut exempelvis nyheter och dokument.

Rättslig grund

Eftersom det ingår i PTS uppdrag att informera allmänheten om myndighetens verksamhet och det är nödvändigt att behandla din e-postadress för att utföra det uppdraget, är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Dataskyddsomud

PTS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Du kan kontakta PTS dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombudet@pts.se.

Hantering

Personuppgifter som samlats in för prenumerationer kommer att finnas kvar till dess du meddelar att du vill att de tas bort.

Rättigheter

För att ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv eller invända mot en personuppgiftsbehandling, eller om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig (registerutdrag), kan du kontakta PTS.

Offentlighetsprincipen

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats. 

Vill du inte längre prenumerera på PTS nyheter och dokument? Avprenumerera.