Tjänster

Här finns länkar till de tjänster som PTS erbjuder.

Du hittar även PTS tjänster på vår e-tjänstportal.

Vad vill du göra?

Sök operatör, sök i nummerplan, ansök om nummerkapacitet

Med nummertjänsterna kan du se vilken operatör ett visst telefonnummer tillhör, göra sökningar i nummerplanerna och ansöka om nummerkapacitet.

Kolla ledningar innan du gräver

Med Ledningskollen kan du som vill gräva få kontakt med alla som har ledningar i marken just där.

Hitta nät i närheten

Under fliken ”Nätägare” på PTS webbtjänst Bredbandskartan hittar du information om anslutningspunkter i fibernät och vilka operatörer som har sändare för mobiltelefoni och mobilt bredband i ett område som utgår från den adress du anger.

Läsa statistik

Statistikportalen innehåller statistik från PTS rapporter.

Prenumerera

Du kan prenumerera på nyheter via e-post.

Söka jobb

Vilka lediga tjänster finns på PTS just nu?

Titta i diariet

I diariet kan du se vilka ärenden som kommit in till PTS.

Leta brev

Vill du anmäla ett saknat brev?

Ansöka om VHF-tillstånd

Här kan du söka om nytt tillstånd för VHF-radiosändare till din fritidsbåt.

Söka i frekvensplanen

I Svensk frekvensplan kan du se hur frekvensbanden i Sverige används.

Klaga på postoperatör

Vill du anmäla klagomål på en postoperatör?