Avgifter/ekonomi

PTS totalomsättning år 2020 beräknas bli cirka 870 miljoner kronor.

PTS löpande arbete finansieras huvudsakligen av avgifter som tas ut av operatörer samt företag och personer med tillstånd som PTS har tillsyn över. Den årliga budgeten är knappt 440 miljoner kronor.

PTS åtgärder för att skapa robusta telekommunikationer och för att upphandla särskilda tjänster för funktionshindrade samt stödja länsstyrelserna i deras arbete med grundläggande betaltjänster, finansieras genom anslag från statsbudgeten. Detta belopp uppgår till cirka 430 miljoner kronor.