Bakgrund om Berec och IRG

Berec och IRG? Vad är vad?

IRG

IRG (Independent Regulators’ Group) är en sammanslutning av samtliga regleringsmyndigheter i EU, EFTA/EES samt ansökarländer till EU.

Gruppen bildades 1997 i syfte att främja en enhetlig och harmoniserad tillämpning av EU-reglerna och att utarbeta en enhetlig regleringspraxis på området för elektroniska kommunikationer.

I samband med att ett nytt regelverk antogs 2002 inrättades inom EU en ny samarbetsorganisation vid namn ERG (European Regulators’ Group). I denna organisation deltog endast regleringsmyndigheter inom EU fullt ut, medan övriga regleringsmyndigheter var observatörer. Även kommissionen deltog i ERG.

Under 2008 beslutade regleringsmyndigheterna inom IRG att inrätta ett administrativt kontor i Bryssel finansierat av regleringsmyndigheterna (vilket också krävde att IRG registrerades som ett bolag under belgisk lag).  

Berec

Med det nya telekompaketet som antogs i november 2009 inrättades genom en EU-förordning EU-myndigheten Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications).

Inom Berec arbetar regleringsmyndigheterna i Europa tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av de 28 generaldirektörerna för EU:s regleringsmyndigheter samt EU-kommissionen. Regleringsmyndigheter från EFTE/EES och ansökarländer till EU är observatörer.

Berec har ett administrativt kontor i Riga.

Berec och IRG

I dag existerar BEREC och IRG parallellt. Organisationerna agerar och fungerar i många avseenden som en organisation. Organisationerna har samma ordförande.

Även om det finns ett administrativt Berec-kontor i Riga kommer arbetsgrupperna under Berec att i stor utsträckning fortsätta att använda IRG:s administrativa kontor i Bryssel.

Alla regleringsmyndigheter inom IRG deltar, eller har i alla fall möjlighet att delta, i Berecs arbetsgrupper. Plenarmötena, 4 per år, hålls samtidigt.

Det finns dock skillnader mellan Berec och IRG. Regleringsmyndigheter från EFTE/EES och ansökarländer till EU är enbart observatörer i Berec och saknar rösträtt. Kommissionen deltar enbart i Berec och inte ERG.