Fonden för ett sammanlänkat Europa

CEF-stödet (fonden för ett sammanlänkat Europa) medfinansierar utbyggnad av digital infrastruktur inom Sverige och EU. Nästa utlysning öppnar under hösten 2023. CEF-kansliet på PTS bistår regeringen med att bereda, kvalitetssäkra och samordna bidragsansökningar. Vi följer också upp projekt som har beviljats stöd.

Några viktiga datum om höstens utlysning 2023.

 1. 19 oktober 2023 – informationsmöte på PTS (hybrid)
 2. Oktober 2023 – ansökan öppnar 
 3. Mitten av december 2023 (exakt datum kommer senare) – sista ansökningsdag, delleverans till CEF-kansliet
 4. Preliminärt i mars 2024 – sista ansökningsdag i EU-portalen
 5. Q3-Q4 2024 – beslut meddelas

19 oktober - informationsmöte 14.00-15.30

Ansök om medfinansiering från EU för projekt inom digital infrastruktur. Den 19 oktober är du välkommen på informationsmöte klockan 14.00–15.30 om EU-fonden, CEF Digital och utlysningen 2023.

Anmäl dig senast 16 oktober via mejl: cef2@pts.se

Du deltar på PTS kontor på Hälsingegatan 38 i Stockholm.

Du kan delta via länk. WebEx.https://pts-cur.my.webex.com/pts-cur.my/j.php?MTID=mb501f55db25c3cca8a5318971553bce6

Dagordning

Informationsmötet på PTS

 • Välkommen och introduktion
 • Information om EU-fonden och specifika sakområden
 • Information om ansökningsprocessen 2023
 • Frågor och svar

Det här kan ni söka stöd för

 • Förbättring av 5G-tjänsterna på trafikleder (5G coverage along transport corridors)
  Preliminärt € 240 miljoner 
 • 5G-lösningar för lokala och offentliga tjänster (5G for Smart communities)
  Preliminärt € 50 miljoner    
 • Förstärkning av stamnätförbindelser (sjökablar) (Backbone connectivity for Digital Global Gateways)
  € Summan bestäms senare  
 • Samordning och stödåtgärder (Coordination and Support Actions)
  Preliminärt € 7 miljoner                      
 • Stamnätförbindelser för europeiska molntjänster (Backbone networks for pan-European cloud federation)
  € Summan bestäms senare  

Finansieringsgraden varierar i de olika utlysningsområdena. I de flesta fall ligger den på 50 procent - 75 procent fördelat mellan CEF-stöd och stödsökande.

Vem kan söka?

Juridisk person etablerad i en EU-medlemsstat eller ett berättigat icke-EU-land. Det ska vara en offentlig eller privat aktör.

Det är stärkta säkerhetsaspekter inom Fonden CEF Digital. En säkerhetsdeklaration ska lämnas i samband med ansökan.

Så går det till

 • Ni som söker konkurrerar mellan medlemsländerna eftersom stödet är organiserat på EU-nivå. Utlysningen sker alltså inom EU.
 • Regeringen beslutar vilka ansökningar som får delta i utlysningen.
 • European Health and Digital Executive Agency som är en del av EU-kommissionen beslutar sedan vilka som ska tilldelas stöd. 
 • CEF-kansliet på PTS bistår regeringen med att bereda, kvalitetssäkra och samordna bidragsansökningar. Vi följer också upp projekt som har beviljats stöd.
 • CEF-kansliet har dialog under hela ansökningsprocessen med er som söker stöd.
 • Ni kan när som helst skicka in en projekt-PM till CEF-kansliet.

Kontakta CEF-kansliet på PTS: CEF2@pts.se

Det här är CEF Digital

CEF Digital är den andra generationen av EU-kommissionens flaggskeppsprogram för den digitala sektorn. Syftet är att utveckla, modernisera och komplettera de transeuropeiska digitala näten. Därför tilldelas stöd exempelvis till 5G-transportkorridorer, HPC-anslutning, molnlösningar mm.

CEF Digital bidrar till att stärka digitaliseringen och moderniseringen av digital infrastruktur och se till att EU förblir en konkurrenskraftig och oberoende aktör på den globala digitala marknaden. Två huvudtyper av projekt kan ansöka och i konkurrens sedan tilldelas stöd:

 • projekt som främjar utbyggnad och användning av 5G-nät och
 • projekt som säkerställer gränsöverskridande europeisk datainfrastruktur.

Arbetsprogrammet för perioden 2021–2023

Arbetsprogrammet för CEF Digital antogs den 8 december 2021. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/multiannual-work-programme-2021-2025-connecting-europe-facility-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital