Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2 Digital)

PTS bistår regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag inom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital).

Webbinarie den 20 januari 2022

Här kan du ta del av presentationen som visades under webbinariet

Öppen utlysning

Här ser du en tidslinje över utlysningen:

 • 12 januari CEF utlysningstext publiceras
 • Senast 8 februari redovisas projekt till PTS
 • 21 februari bedömnings-PM skickas till Rregeringskansliet (RK)
 • 11 mars återkoppling från RK
 • 11-15 mars slutlig ansökan förbereds och skickas in
 • 22 mars stängs utlysningen
 • April – juli utvärderar EU ansökningar
 • Augusti ger EU besked om resultatet av ansökan
 • November-december skrivs Grant Agreement

Följande utlysningar är nu öppna

Deadline: 22 March 2022 17:00:

 1. Name: Backbone connectivity for Digital Global Gateways - Works

Link: click here to find the individual call information

 

 1. Name: Backbone connectivity for Digital Global Gateways - Studies

Link: click here to find the individual call information

 

 1. Name: Preparation of works for Operational digital platforms

Link: click here to find the individual call information

 

 1. Name: Integration of 5G with edge computing and federated cloud facilities

Link: click here to find the individual call information

 

 1. Name: 5G coverage along transport corridors - Studies

Link: click here to find the individual call information

 

 1. Name: 5G Strategic Deployment Agenda coordination

Link: click here to find the individual call information

 

 1. Name: 5G coverage along transport corridors – Works

Link: click here to find the individual call information

 

 1. Name: 5G Smart Communities - Works

Link: click here to find the individual call information

 

 1. Name: Interconnection of backbone networks for cloud federations – Works

Link: click here to find the individual call information

 

 1. Name: Interconnection of backbone networks for cloud federations with other cloud, HPC and edge infrastructures - Studies

Link: click here to find the individual call information

 

 1. Name: Equipping backbone networks with high-performance and secure DNS resolution infrastructures - Works

Link: click here to find the individual call information

Vad är CEF2?

CEF2 Digital är den andra generationen av EU-kommissionens flaggskeppsprogram för den digitala sektorn. Syftet med CEF2 Digital är att utveckla, modernisera och komplettera de transeuropeiska digitala näten. Detta görs genom beviljande av stöd till t.ex. 5G-transportkorridorer, HPC-anslutning, molnlösningar mm.

CEF2 Digital kommer att bidra till att stärka digitaliseringen och moderniseringen av digital infrastruktur och se till att EU förblir en konkurrenskraftig och oberoende aktör på den globala digitala marknaden. Detta sker genom att stödja två huvudtyper av projekt:

 • projekt som främjar utbyggnad och användning av 5G-nät och
 • projekt som säkerställer gränsöverskridande europeisk datainfrastruktur.

Vad medfinansierar fonden?

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility 2 Digital) medfinansierar utbyggnad av infrastruktur i EU inom områdena transport, energi och digital kommunikation. Den kommande programperioden är 2021-2027 med ett utökat fokus på digitalisering. PTS ansvarar för att bistå i ansökningsprocessen för CEF 2 Digital, Trafikverket ansvarar för CEF transport och Energimarknadsinspektionen är rådgivande organ för CEF Energi.

Hur mycket pengar finns det i fonden?

Budgeten är drygt två miljarder Euro. Eftersom CEF2 Digital inte har en fast summa pengar allokerad till respektive EU-land, är bidragen helt beroende på antal godkända ansökningar från varje medlemsland. PTS arbetar för att en stor mängd ansökningar skickas in, med förhoppning att de kan få bidrag ifrån fonden. Ytterst är det kvalitet, kriterier, mognaden och mängden projekt som skickas in till CEF2 Digital som avgör hur många som får finansiering.

Stödet utlyses på EU-nivå och detaljerar vad som kan medfinansieras i aktuell utlysning samt villkor för ansökan.

Om ansökningsprocessen

Här kan du läsa mer om arbetsprogrammet för perionde 2021-2023.

Det är regeringen som beslutar vilka ansökningar som får delta i utlysningen. Beslut om tilldelning fattas sedan av European Health and Digital Executive Agency. PTS bistår regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag inom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital). 

Om du vill läsa mer om ramverket för CEF Digital hittar du ytteligare information på EU-kommissionens webbplats: EUR-Lex - 32021R1153 - EN - EUR-Lex (europa.eu) och https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_sv.