Internet

Nio av tio svenska hushåll har i dag uppkoppling till internet.

PTS arbetar bland annat med att kontrollera internetoperatörerna och att informera om säkerhet på internet.

Här finns information och tjänster för dig som är privatperson. Arbetar du i branschen kan du i stället välja branschsidorna.

" " Nyttan med bredband

Med bredband och smarta, digitala tjänster kan du leva enklare och tryggare, oavsett hur eller var du bor.

" " Saknar bredband

Information för dig som saknar bredband.

" " Mer om bredband

Bra att veta om internet.

" " Tekniker för bredband

Det finns flera tekniker och möjligheter att välja mellan.

Nyheter

PTS finansierar utbildningar för ökad digital kompetens

I höst tar PTS emot ansökningar från organisationer som anordnar utbildningar som ökar den digitala kompetensen för personer med särskilda behov.

18 juni 2018


PTS undersöker utmaningar med driftsäkerhet på landsbygden

På landsbygden finns det särskilda utmaningar för att telefoni och internet ska fungera bra. Under hösten åker Post- och telestyrelsen (PTS) därför till fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län för att undersöka om det finns behov av åtgärder.

18 augusti 2017


Fler snabba bredbandbandsabonnemang i Sverige jämfört med andra EU-länder

Sverige har flest snabba bredbandsabonnemang jämfört med våra grannländer i Norden och Baltikum. Sverige ligger även långt över genomsnittet i Europa. Det visar sammanställningen av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länder, som Post- och telestyrelsen presenterar idag. Statistiken är nu uppdaterad med siffror för 2016.

22 juni 2017


Samfällighetsförening får rätt att bygga fibernät i Telias kanalisation

PTS har avgjort en tvist enligt utbyggnadslagen.

14 november 2016


Byanätskartan visar lokala bredbandsinitiativ

För att underlätta för lokala bredbandsinitiativ och marknadsaktörer att komma i kontakt med varandra och få till samarbeten kring bredbandsutbyggnad lanserar Post- och telestyrelsen (PTS) idag e-tjänsten ”Byanätskartan”.

27 oktober 2016


Dokument

Nätneutralitetsrapporten 2017/2018 PTS-ER-2018:18

20 juni 2018


Förstudierapport 2,3 GHz del 2 PTS-ER-2018:15

19 juni 2018


Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet PTS-ER-2018:12

Denna rapport är en årlig uppföljning kring hur marksänd tv har påverkats under utbyggnaden av 800 MHz-bandet sedan tilldelningen 2011. Detta är den sjätte uppföljningsrapporten sedan tilldelningen. Rapporten baseras på statistik inhämtad från Telekområdgivarna och erfarenheter från PTS tillsyn.

19 juni 2018


PTSFS 2018:2 Föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet

19 juni 2018


PTSFS 2018:1 Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (20018:1) om spektrumauktioner

19 juni 2018