Byalag samförlägger fiber i Mjölby

I Kolstad utanför Mjölby gick det inte att få vare sig fast telefoni eller bredbandsuppkoppling. Mobiltelefoni var det enda som fanns tillgängligt, men uppkopplingen genom mobilnätet var långsam och instabil.

Byalaget formas

Grävning inför fiberdragning

I syfte att få bredband togs ett initiativ till att forma ett byalag. Även Östergötlands största vindkraftspark som finns i närheten, var intresserade av att ansluta sig. Byalaget kontaktade först ett par operatörer för att höra om de var intresserade av att dra fiber till byn, men fick negativa svar. Byalaget undersökte därför olika alternativ och kom fram till att en anslutning till Mjölbys eget stadsnät var möjlig. Men kostsam.

Samförläggning effektiviserar

Byalaget lyckades samlokalisera rör när ett elbolag grävde ner elledningar utmed delar av den sträcka där byalagets egen anslutning skulle dras. Det innebär att när byalaget väl ska lägga ner själva fiberkabeln slipper de gräva hela sträckan själva, vilket kan ge förutsättningar för stora kostnadsbesparingar.

Projektet i linje med länsstrategi

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram en bredbandsstrategi där lokalt engagemang betonas. För att stötta dessa lokala initiativ har Länsstyrelsen tillsatt en samordnare.

”Det har varit till stor hjälp att ha en tydlig kontaktperson på Länsstyrelsen att prata med under arbetets gång. Särskilt i frågor om olika stöd - villkoren för dem har förändrats under projektets gång så det har varit mycket värdefullt att kunna vända sig till samordnaren som varit väl insatt i alla detaljer. Han har dessutom varit bra på att kontinuerligt och tydligt informera om regler och stöd på hemsidan”, säger en person i byalaget.