Fjäll räddas genom kommunsamarbete i Storuman och Vilhelmina

För att kunna bygga bredband i glesbygden vid Kittelfjäll har Storumans och Vilhelminas kommuner har gått ihop om en stödansökan. Ytterligare tre kommuner är inblandade för att skapa redundans mellan kommunerna. De har gett projektet namnet ”Fjällräddningen Etapp 1" (Kittelfjäll - Slussfors). Det syftar på att fjällens boende och näringsliv ska räddas genom tillgång till goda kommunikationer

 

Dagens förutsättningar

Grävning inför bredbandsutbyggnadI området finns idag viss bredbandstäckning genom radiolänkar och 3G-teknik. Men de har ojämn och låg överföringshastighet. Det gör det svårt för boende att få tillgång till tjänster såsom ip-telefoni. Näringslivet får problem att använda exempelvis kortbetalningstjänster och fjällanläggningar får svårt att överleva om de webbaserade bokningssystemen inte fungerar. 

Stödet viktigt för utbyggnad …

På grund av de stora avstånden mellan fastigheterna utmed fjället och till närmaste tätort finns det inte något intresse från marknadsaktörer att anlägga bredband. Kommunerna har därför gått ihop i ett projekt där de tar en del av kostnaden själva och ansöker om stöd för resten. De planerar att dela upp utbyggnaden mellan sig och sedan koppla ihop sina respektive nät. På så sätt kan ca 620 hushåll få fiberbaserat bredband.

 … liksom den kommunala bredbandsstrategin

Storumans kommun har tagit fram en strategi för bredbandsutbyggnad. Där betonas vikten av bredbandsutbyggnad för att såväl boende som näringsliv ska kunna stanna kvar och utvecklas på orten. Målet är att 85 procent av de boende och företagen ska ha bredband per slutet av 2013, enligt strategin.

Fördelen med att ta fram en strategi som beslutas av den politiska ledningen är att det skapar ett brett engagemang för bredbandsfrågan. Den tydliggör även prioriteringarna inom kommunen, att det här är ett område som det satsas på. Sist men inte minst kommer den förhoppningsvis spara pengar åt kommunen: strategin säger nämligen att bredbandsperspektivet och möjlighet till samförläggning ska beaktas i allt infrastrukturarbete.

Vill du veta mer? Kontakta

Jonas Örnberg             Svante Granberg
Vilhelmina kommun      Storumans kommun
jonas@vilhelmina.se     svante.granberg@storuman.se