Halby-fiber arbetar över internet

Kommunikationsinfrastrukturen fungerade dåligt. Telia Sonera skulle eventuellt ta bort stolplinjerna i trakten för att i stället erbjuda mobila lösningar på telefoni och bredband. Karlshamns kommun tog fram en ny bredbandsstrategi där vikten av utbyggnad till kommunens alla företag och privatpersoner betonades. Kommunen erbjöd sig även att stödja utbyggnad.

Detta var utgångspunkten för de personer som tog initiativ till att skapa en byanätsförening i syfte att bygga ett fiberbaserat nät i Halby-området.

Intresseanmälan på webbplats

Föreningen organiserade sig genom en hemsida (www.halby.se). Där erbjuds boende i trakten att anmäla sitt intresse för att få bredband. De gör det genom att märka upp sitt hus på en Google map-karta. Där kan man se om även grannen anmält sig.

Webbplatsen ledde till samförläggning

Användningen av kartapplikationen har underlättat föreningens arbete på flera sätt. Den satellitfunktion som används visar exakt vilka vägar som föreningen behöver gräva på. Det har gjort det lättare för att fånga upp intresse för samförläggning med andra parter.

”Det visade sig att det lokala energibolaget var intresserade av att samförlägga fiber på flera av sträckorna inom vårt projektområde, vilket kommer innebära kostnadsbesparingar för oss”, säger föreningens ordförande.