Miljökrav öppnade för smart fiberutbyggnad på Ornö

Nya krav på miljöanpassning av vatten- och avloppsförsörjningen gav Ornö tillfälle att samförlägga fiberbredband. Detta gör det möjligt för öns fastboende att bo kvar – och bli fler!

Ornö är den största ön i Stockholms skärgård med knappt 300 fastboende men fem gånger så många fastigheter för fritidsboende. Ön har som mål att bli 600 fastboende.

Nya krav på miljöanpassning av vatten- och avloppsförsörjningen gav Ornö tillfälle att samförlägga fiberbredband. Dessa standardhöjningar ger ökade möjligheter till längre vistelser och ett ökat antal fastboende.

Projektet växt fram sedan 2000

Projektet Ornö fiber började redan år 2000. De försökte få del av Rosengrenpengarna men misslyckades. De startade sedan på nytt för några år sedan och kunde med hjälp av visst stöd från Leader-programmet göra en utredning, kontakta alla intressenter samt göra grovprojektering.

Man jämställde hyrestagare med fastighetsägare eftersom det är respektive hushåll eller företag som vill ha en anslutning. Totalt kan alltså omkring 1500 anslutningar vara aktuellt. Något hushåll eller företag kan även vilja ha fler än en anslutning till fastigheten.

- Vi hade svårt att få ihop finansieringen och fick räkna om och bland annat höja anslutningskostnaden jämfört med grovprojekteringen, säger föreningens ordförande.

I några av områdena blev anslutningsgraden mycket hög, exempelvis Mefjärd på 80 procent. I övrigt ligger anslutningsgraden på 70 procent i genomsnitt.

Utbyggnad genom samförläggning

De påbörjade utbyggnaden i de områden där efterfrågan var störst för att få bra volym i projektet. De utgick från givna förutsättningar som STOKABs fiberkabel med färdiga brunnar för anslutning och lade upp projektet i logiska etapper efter anslutningsgrad, befintlig fiber samt möjlighet till samförläggning. Nu har de klarat av den första av projektets tre etapper. De är inne i etapp 2 och har ansökt om bredbandsstöd från Landsbygdsprogrammet för denna etapp men riskerar bli utan då stödet är översökt.

De planerar minutiöst och lyckas samförlägga med VA nästan överallt samt även med Vattenfalls säkring av elnätet (genom nedgrävning) på flera ställen. Projektet tar längre tid på grund av samförläggningen eftersom VA-byggnaden måste genomgå miljöprövning och även överklagas på vissa ställen.

- Det är en utmaning att få ihop projektet utan stöd och vi behöver undersöka finansieringsalternativ såsom borgen, resultatutjämning, m.m. Ytterligare sätt för att få god ekonomi i projektet är att sälja bredbandstjänster till exempelvis mobiloperatörer, polisen med flera – även detta ska vi titta på, säger ordföranden i föreningen.

Smarta lösningar för att hålla kostnader nere

Ornö sett från vattnet.Med hjälp av sjökabel på flera sträckor samt lokala gräventreprenörer har projektet kunnat hålla nere kostnaderna. De har också lagt upp en långsiktig tidsplan anpassad efter övriga infrastrukturprojekt som de kan samförlägga med. Projektet har haft tillgång till många viktiga kompetenser bland de boende på ön så som förhandling, upphandling, teknisk kompetens, projektledning etc.

Ornö fiber har en KO som driftar nätet samt olika tjänsteleverantörer att välja tjänster från. De har som ambition att äga nätet då de ser det som den långsiktigt bästa lösningen eftersom området för närvarande inte bedöms vara fullt ut kommersiellt gångbart. Genom dessa långsiktiga ambitioner och den samlade tekniska kompetensen i föreningen har de lagt tid och resurser på att anlägga robust och driftsäkert. För de delar av nätet där de har fått bredbandsstöd har detta också varit ett krav.