Hur kommuner kan främja utbyggnad

Kommunerna har en nyckelroll för att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnad samtidigt som nyttan med bredband är central i kommunernas verksamhet.

Vad är kommunernas nytta av bredband? Jo, bredband kan bidra till

 • attraktiv miljö för hushåll och företag,
 • näringslivsutveckling,
 • effektiviseringar och kvalitetshöjningar för tjänster inom vård, skola och omsorg,
 • effektiviseringar och kvalitetshöjningar i de olika förvaltningarna, och
 • en levande landsbygd där människor bor och verkar.

Kommunerna kan genom långsiktiga och strategiska ageranden främja bredbandsutbyggnaden och stärka konkurrensen. Kommunernas ageranden kan underlätta för privata investeringar och säkerställa ett effektivt utnyttjande av befintliga infrastrukturer. Kommuner som lyckats med bredbandsutbyggnaden kännetecknas av ett politiskt förankrat strategiskt agerande om genomsyrar hela förvaltningen inom kommunen, till exempel

 • resursfördelning,
 • planering enligt plan- och bygglagen,
 • beviljande av och avgifter/villkor för grävtillstånd och marktillträde,
 • ägarstyrning av stadsnät,
 • ägarstyrning av bostadsbolag,
 • köpare av bredbandstjänster
 • leverantör av digitaliserade samhällstjänster inom bl.a. vård, skola och omsorg,
 • kommunens samverkan med marknadsaktörerna, byalag och andra kommuner etc.

Läs mer:

Kontakt:
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: pts@pts.se