Information

Denna information kan användas som underlag för att ta fram bredbandstrategier, planera utbyggnad av bredband och andra insatser som kan främja utbyggnaden av bredband runt om i landet.

Kontaktuppgifter:
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: pts@pts.se

 


arrow E-tjänster

Bredbandskartan finns information om var det finns fiber i Sverige.

Information för att undvika avgrävning samt förenkla planering och  samordning av grävarbeten, och därmed sänka kostnader finns på Ledningskollen.

arrow Statistik

PTS följer varje år upp tillgången till bredband i Sverige i bredbandskartläggningen. Kartläggningen visar tillgången till fiber, kabel-tv, xDSL och trådlöst bredband där folk bor och arbetar. Ta del av statistiken på PTS statistikportal.

Rapport om mobiltäckningen och bredbandskartläggningen.

PTS följer varje år upp utvecklingen och målen i regeringens bredbandsstrategi. Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017.

Underlag för att göra egna analyser av utbyggnaden av olika infrastrukturer, se bredbandsstatistik på PTS statistikportal.

Information om utvecklingen i Sverige för fast och mobilt bredband samt mobiltelefoni utifrån ett pris- och konsumentperspektiv, se rapporten på PTS statistikportal.