Kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning

PTS arbetar med att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om PTS telefonitjänster för personer med funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om PTS posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om PTS arbete för ett samhälle där all informations- och kommunikationsteknik är inkluderande. Alla ska, oavsett funktionsförmåga, kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.