Integritet och säkerhet

Mobiltelefoner fungerar mer och mer som datorer. Det innebär att du måste skydda din mobiltelefon på samma sätt som din pc.

Mobiltelefoner fungerar mer och mer som datorer. Det innebär att du måste skydda din mobiltelefon på samma sätt som din pc.

När du surfar med mobilen finns samma säkerhetsproblem och integritetsrisker, och du bör använda samma förnuft som när du använder datorn.

Nedan följer några råd om hur du kan skydda dig och din mobil.

Ytterligare råd om säkerhet finns på PTS sidor om internetsäkerhet. Dessutom finns ytterligare råd i flera PTS-rapporter som PTS-ER-2010:1, PTS-ER-2009:16 och PTS-ER-2007:16.

arrow Förvara mobiltelefonen säkert

Förvara alltid din telefon så att ingen obehörig kommer åt den. Förutom att telefonen ofta är värdefull så kan obehöriga använda den till att ringa dyra samtal eller köpa tjänster, och genom din telefon kan de ibland få tillgång till mycket information om dig genom till exempel din e-post eller dina sociala nätverk.

arrow Aktivera PIN-koden

Aktivera PIN-koden så blir det svårare för obehöriga att använda telefonen och komma åt din information. Ofta kan även en särskild låskod aktiveras i mobiltelefonen, som förhindrar att den används med andra SIM-kort. På så vis skyddas den information som finns lagrad i mobilen.

För e-post kan man ställa in hur mobilen ska hämta ny e-post. Det säkraste, också ur ett integritetsperspektiv, är att använda sig av pull-teknik det vill säga man hämtar nya brev manuellt.

arrow Gör säkerhetskopior på informationen i din mobiltelefon

Du bör ta en säkerhetskopia av all information på telefonen (inklusive bilder) och lagra den på annat ställe. Det gör att du inte förlorar informationen om du blir av med din mobiltelefon.

arrow Spärra genast om du blir av med din mobil

Om du ändå blir av med din mobiltelefon, kontakta omedelbart din operatör för att kontrollera vilka möjligheter som finns att spärra den för användning eller att radera innehåll på distans. Om du har haft tillgång till e-post, sociala nätverk eller positionsbaserade tjänster via mobilen, se till att omgående byta lösenord så att ingen obehörigen kommer åt information eller kan använda din identitet.

arrow Var försiktig med vad du öppnar och laddar ner

Klicka inte på länkar, öppna filer eller acceptera förfrågningar som du inte vet vad det är eller om det kommer från en okänd avsändare. Undvik att öppna filer med konstiga namn i ditt chatt-program, och att öppna MMS och filer som bifogats med e-posten från avsändare du inte känner till. Undvik att installera privatkopierade spel eller liknande på mobilen. De kan innehålla skadlig kod.

Håll operativsystem och program i din mobil uppdaterade, åtminstone om du har en ”smart” mobiltelefon. Om din mobiltelefon har en inbyggd brandvägg, bör denna aktiveras.

arrow Om du hanterar känslig information – se till att din kommunikation är säker

Om du hanterar information som du tycker är känslig, till exempel personuppgifter, kreditkortsuppgifter, inloggningsuppgifter eller liknande, se till att din kommunikation är säker och välj tjänster som är krypterade. Minska risken genom att använda en anslutning som är krypterad. Du kan även skydda din e-post med kryptering. Det finns särskilda program, till exempel PGP (Pretty Good Privacy) , som kan användas för att kryptera och dekryptera din e-post. Ett annat sätt att skydda informationen, är användning av ett så katt VPN (virtual private network). Tekniken innebär att en särskild krypterad tunnel öppnas för säkrare kommunikation.

arrow Var aktsam vid anslutning via publika lokala nätverk, så kallade hotspots

Se till att du inte omedvetet kommunicerar med omvärlden – stäng av den trådlösa nätverksanslutningen på din mobil när du inte använder den och inaktivera funktionen att automatiskt ansluta dig till trådlösa nät du tidigare använt.

Använd bara nät du känner till och litar på. Var även aktsam om du upptäcker samma namn på två eller flera lokala trådlösa nät, ett av dem kan vara ett så kallat falskt nät.

Se PTS film om hur du kommunicerar trådlöst på ett säkert sätt.

arrow Var aktsam när du använder Bluetooth

Stäng av Bluetooth när du inte behöver det – synlighet krävs i regel bara i samband med att två enheter ska kopplas samman, så kallad parning.

Acceptera bara filer och anslutningar från någon du litar på. Ibland får du förfrågningar via Bluetooth till din mobiltelefon om att en enhet vill ansluta sig eller sända en fil. Oftast vet du i förväg att någon vill göra det. Får du förfrågningar om anslutningar du inte i förväg väntat dig, eller från någon du inte känner till, bör du inte acceptera utan att ha tagit reda på vad det är eller vem som skickat det.

Var försiktig när du ansluter till andra enheter. Ska du göra det på en publik plats, försäkra dig om att du ansluter till rätt enhet – det kan finnas flera med samma namn (till exempel är standardnamnet för din mobiltelefon detsamma som för din telefonmodell).

Se PTS film om hur du skyddar dig när du använder bluetooth.

arrow Köp endast tjänster eller program från kända leverantörer

Innan du köper eller laddar ner ett nytt program till din mobiltelefon, se till att du vet vem det är som tillhandahåller tjänsten/funktionen. Är det en tjänstetillhandahållare vars namn du känner till? Innan du köper eller laddar ner funktionen, sök efter information och omdömen om den nya tjänsten eller programmet. På så sätt minskar du risken att ladda ner skadlig kod till mobilen (till exempel virus).

arrow E-handla från seriösa webbplatser

Handla inte från webbsidor som verkar misstänkta eller oseriösa. Leta efter omdömen om produkten och företaget på nätet innan du köper något. Om du betalar med kort, använd inte ett kort som är direkt kopplat till ditt lönekonto. Ett alternativ kan vara att använda till exempel PayPal, en särskild lösning för säkra betalningar vid e-handel. Var försiktig med att lämna ut personuppgifter.

Fler tips om vad du bör tänka på om du ska e-handla..

arrow Tänk på att operatören kan överföra uppgifter om dig till innehållsleverantören

Var medveten om att ditt telefonnummer kan lämnas ut från mobiloperatören till andra företag, som tillhandahåller mobila innehållstjänster. Detta sker när du beställer tjänster eller information via sms men kan även ske när du surfar med mobiltelefonen. Telefonnumret lämnas ofta ut till innehållsleverantören så snart du besöker dennes webbplats/tjänst, det krävs alltså normalt inte att någon beställning eller betalning sker.

Var medveten om att uppgifter om din geografiska position kan överföras från operatören till den som tillhandahåller en innehållstjänst. Det handlar till exempel om tjänster som gör det möjligt att söka efter butiker i närheten av den plats du befinner dig på, eller som låter vänner eller familjemedlemmar se varandras position på en karta.

Det kan vara bra att känna till att du alltid har rätt att få information från innehållsleverantören om vem denne är, vilka uppgifter om dig som behandlas och för vilket ändamål.

Granska de allmänna villkoren för mobiltelefonabonnemanget. Av villkoren ska det framgå när operatören har rätt att lämna ut uppgifter om abonnenten till utomstående, till exempel företag som tillhandahåller mobila innehållstjänster, och vilka uppgifter som i sådana fall lämnas ut.

arrow Var försiktig när du använder sociala nätverk

När du använder sociala nätverk – tänk på din egen och dina vänners integritet och kontrollera användarvillkoren och säkerhetsinställningar noga.

Du måste ansvara för att det du lägger ut (bilder, video eller kommentarer) inte är kränkande, eller kan anses komprometterande för vare sig dig själv eller dina vänner – både vad gäller privat- och yrkesliv. Lägg helst inte ut känslig information som adress, födelsedatum eller finansiella uppgifter i din profil.

Var medveten om att även om länken du klickar på ser ut att komma från en av dina ”vänner” kan hans eller hennes konto vara ”hackat” och länken innehålla skadlig kod, till exempel virus.

Kontrollera användarvillkoren noga. Var medveten om hur ägaren av det sociala nätverket kan använda information eller foton som du lägger ut, och vilken information de kan vidarebefordra till tredje part (till exempel andra företag som de samarbetar med).

Sätt dig ordentligt in i hur säkerhetsinställningarna fungerar. Låt endast dem som du accepterat som vänner se din personliga information. Tänk till exempel på att nuvarande eller kommande arbetsgivare kan söka information om dig på nätet.
Var inte gärna automatiskt inloggad på det sociala nätverket via mobilen eller spara lösenordet för det sociala nätverket på mobilen.

Använd alltid starka lösenord som är svåra att gissa eller för datorer att knäcka. PTS tillhandahåller ett verktyg som ger tips om hur starka lösenord konstrueras respektive en möjlighet att testa styrkan i lösenord (Testa lösenord).