Till branschinformation

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna till vänster.


Par med dator Ny kalkylmodell

PTS har beslutat om en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Nyheter

Uppdaterade regler för rapportering av driftstörningar och avbrott

Gäller från den 15 januari 2019.

17 december 2018


Operatören Tre har rättat till problem med att abonnemangsavtal hamnar fel

PTS avslutar granskning av integritetsincidenter.

13 december 2018


Dan Sjöblom ny ordförande för Berec 2020

Huvudfokus för Berec under 2019-20 är implementeringen av det nyligen beslutade telekomregelverket inom EU.

7 december 2018


PTS auktion av spektrum i 700 MHz-bandet startar i dag

Auktionen ska bland annat ge upp till 300 miljoner kronor till utbyggnad av ny täckning i glesbygd.

4 december 2018


Telia uppgraderar nät och tjänster på ett säkert sätt

PTS avslutar granskning.

13 november 2018


PTS bekräftar att auktionen i 700 MHz-bandet genomförs

Auktionen planeras starta den 4 december.

7 november 2018


Dokument

Stockholms KR: 2471-18 - Dom 2018-12-14

Bahnhof ska lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som tillämpas nu och som gäller misstanke om brott.

18 december 2018


PTSFS 2018:4 - Föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning

17 december 2018


Tilldelningsbeslut tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet

14 december 2018


Avskrivningsbeslut Tillsyn över säkerhetsarbete hos underleverantör - 17-5292

13 december 2018


Slutredovisning av regeringens uppdrag att säkerställa ett långsiktigt systematiskt arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet (N2017/05879/D)

12 december 2018


KR: Dom i mål om rätten att ta del av allmän handling

Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande.

27 november 2018


Slutrapport för projektet Public Barrier Tracker

Det här är ett utvecklingsprojekt som finansierats av Post- och telestyrelsen i syfte att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar.

23 november 2018


Svensk telekommarknad första halvåret 2018

23 november 2018


FR: Tele2 Sverige AB ./. Post- och telestyrelsen samt Telia Company AB, mål nr. 7188-17, angående tillämpning av lagen om elektronisk kommunikation

19 november 2018


Avskrivningsbeslut Telia - Tillsyn över konfigurationshantering - 17-11820

Tillsyn rörande processer för förändringar i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster (konfigurationshantering).

13 november 2018