Föreskrifter, allmänna råd och vägledning

På den här sidan hittar du de föreskrifter, allmänna råd och vägledning som publicerats inom tillsynen över kontanttjänster.

Föreskrifter och allmänna råd

PTSFS 2020:4 – PTS föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag ska lämna för tillsyn av den skyldighet kreditinstitut har att tillhandahålla kontanttjänster och om mottagare av uppgifterna

PTSFS 2021:1 – PTS föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av sanktionsavgift i samband med skyldighet att tillhandahålla kontanttjänster

Vägledning

PTS vägledning Tillsyn kontanttjänster – Processbeskrivning och beskrivning avseende platsers tillgänglighet och användarvänlighet.