PTS stöttar Länsstyrelserna

Det är de olika länsstyrelserna som ansvarar för att bevaka och följa upp det lokala och regionala behovet vad gäller grundläggande betaltjänster betaltjänster. PTS arbetar med att stötta Länsstyrelserna i detta arbete.

Det är de olika länsstyrelserna som ansvarar för att bevaka och följa upp det lokala och regionala behovet vad gäller grundläggande betaltjänster. PTS arbetar med att stötta Länsstyrelserna i detta arbete.

Den som upplever problem med att använda de betaltjänster som i dag finns på marknaden kan vända sig till sin länsstyrelse för att få hjälp, eller svar på frågor.

Det är marknadens aktörer som ansvarar för att förse samhället med väl fungerande betaltjänstlösningar.

I vissa fall räcker inte marknaden till. På de orter och den landsbygd där marknaden inte tillgodoser behovet av grundläggande betaltjänster finns det möjlighet för staten att gå in med stödjande insatser eller ekonomiska bidrag. Det kan exempelvis handla om stöd till betaltjänstombud.

PTS roll är i första hand att stödja länsstyrelsernas arbete med regionala stödinsatser. I det arbete ska PTS och de övriga myndigheterna särskilt uppmärksamma de behov som äldre personer och personer med funktionsnedsättning har.

På Länsstyrelsernas webbplats hittar du kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse.

Länsstyrelsernas webbplats hittar du kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse.