Hushåll utan femdagarsutdelning

I Sverige finns det cirka 900 hushåll som inte får sin post utdelad fem dagar i veckan. Dessa hushåll återfinns framför allt i glesbygdsområden i Norrlands inland och i skärgårdarna.

Långa avstånd och svårtillgänglighet gör det alltför betungande för Posten att upprätthålla en daglig utdelning till dessa hushåll. Försändelser delas istället ut 1-4 dagar i veckan av lantbrevbärare eller genom så kallad postväska. En postväska består vanligen av en ytterväska och med innerväskor och görs i ordning på ett postcenter eller utdelningskontor genom att innerväskorna packas med brev och försändelser. Listan nedan visar PostNords redovisning av hur antalet hushåll som inte har femdagarsutdelning fördelar sig på postorter.

Hushåll utan femdagarsutdelning (pdf, öppnas i nytt fönster)