Hushåll utan femdagarsutdelning

I Sverige finns det cirka 900 hushåll som inte får sin post utdelad fem dagar i veckan. Dessa hushåll återfinns framför allt i glesbygdsområden i Norrlands inland och i skärgårdarna.

I dessa fall delas försändelserna istället ut 2–4 dagar i veckan av lantbrevbärare eller av underentreprenör som Postnord har avtal med (till exempel länstrafiken eller lokalt taxibolag).