Om Care of-adressering

Den här informationen hänvisar till var information om care of (c/o) adressering finns att hämta.

I adresseringssammanhang betyder c/o, som är en förkortning av begreppet ”care of”, att en person ska ”ansvara för” eller ”ta hand om” för en annan persons räkning.

Information om c/o-adressering finns att hämta på Svensk Adressändring AB:s webbplats här.