PostNord förändrar i utdelningen av brev

PostNord har genomfört ett antal förändringar i utdelningen av brev. PTS följer noggrant upp dessa förändringar och har ställt krav på åtgärder från PostNord då problem har uppstått.

arrow Tid för utdelning ändras

Bakgrunden till förändringarna är, enligt PostNord, nya användarvanor och nya kommunikationsmönster, där vi i Sverige å ena sidan för varje år skickar allt färre fysiska brev, å andra sidan beställer fler varor på internet som levereras som paket till hushåll och till ombud.

PostNord har under 2015–2016 genomfört en rad åtgärder för att möta dessa förändringar. Breven maskinsorteras nu i ännu större utsträckning i utdelningsordning på brevterminalerna. Som en följd av att brevbärarna får färre brev att sortera manuellt, är de istället ute och delar ut brev större del av arbetsdagen.

Eftersom förändringarna är så omfattande har flertalet brevbärarslingor lagts om, vilket innebär att många hushåll får sin post utdelad vid en annan tid än tidigare. Vissa hushåll fårsin post utdelad tidigare, andra något senare.

arrow PTS följer upp förändringarna

PTS har noggrant följt upp förändringarna, och gör det även fortsättningsvis, exempelvis genom regelbundna uppföljningsmöten med PostNord och – i de fall det uppstått problem med anledning av förändringarna – med tillsynsåtgärder.

PTS roll som myndighet är att genom tillsyn och uppföljning ställa krav på PostNord för att kvaliteten i postservicen ska bibehållas. I PTS tillståndsvillkor ställer vi bland annat krav på att PostNord ska se till att en insamling och en utdelning av postförsändelser upp till 20 kg görs varje helgfri måndag till fredag.

PTS har mottagit en ökad mängd klagomål på utdelningsproblem som uppstått till följd av dessa förändringar, och ser allvarligt på detta. Om tillsynsinsatserna och dialogen med PostNord inte ger avsedd effekt och problemen kvarstår, kommer vi att undersöka vilka andra legala åtgärder vi kan vidta.

arrow Om du har frågor eller klagomål

Om du har frågor eller är missnöjd med PostNords service ska du i första hand vända dig till PostNord. Du kan också göra en anmälan till PTS. PTS kan tyvärr inte ingripa i enskilda konsumenters klagomål men kan komma att använda klagomålen som grund för tillsynsåtgärder.