Frågor och svar om adressering och eftersändning

Här hittar du frågor och svar om adressering och eftersändning.

Klicka på frågan för att se svaret.

arrow När behöver jag anmäla eftersändning?

Det är viktigt att anmäla adressändring när man flyttar. Att anmäla adressändring till Skatteverket (ändring av folkbokföringsadress) kostar ingenting.

Vill man begära eftersändning eller lagring av sin post får man vända sig till Svensk Adressändring AB (SvAAB) som tillhandahåller dessa tjänster mot betalning.

De flesta postoperatörer i Sverige är anslutna till SvAAB och får regelbundet information om vilka personer som gjort adressändring och/eller beställt eftersändning eller lagring. 

arrow Hur ska jag gå tillväga om eftersändningen inte fungerar?

Fungerar inte eftersändningen bör man kontakta SvAAB:s kundtjänst och redogöra för vad som gått fel.

När man flyttar måste man själv informera avsändare om att man har ny adress. Den vanligaste orsaken till att brev inte kommer fram till den nya adressen är att man under eftersändningstiden glömt att informera avsändaren om att man har bytt adress. Det är endast vissa myndigheter och företag som automatiskt får tillgång till de nya uppgifterna genom centrala adressregister. När eftersändningstiden upphört, får postoperatören ingen mer information från SvAAB om vart ett brev med den gamla adressen ska skickas. Brevet ska i dessa fall returneras till avsändaren och om någon sådan inte angetts ska det skickas till PTS enhet för saknade brev.

arrow När ska jag använda mig av care of- (c/o)-adressering?

C/o ska användas som adresseringsuppgift framför namnet i adressen på den som ska ansvara för/ta hand om en försändelse och se till att den når den avsedda adressaten, det vill säga när person A ska ta hand om posten för person B då person B av någon anledning inte har möjlighet att ta emot den själv. Det kan till exempel röra sig om situationer då en huvudmans post ska gå till dennes god man, eller ett myndigt barn som ska ta hand om posten för sina åldrande föräldrar. Den som ska ta hand om posten anses då vara den förmedlande mottagaren av försändelsen. I dessa fall ska försändelsen adresseras på detta sätt:

Huvudman Huvudmansson
c/o God M. Godmansson
Åvägen 33
123 45 Staden

Läs mer om care of-adressering.

arrow Jag har skickat ett brev som inte har kommit fram. Vad ska jag göra?

Om du skrivit ett brev som inte kommit fram så ska du först kontakta din postoperatör. Brevet kan finnas där. Men om du inte hittar brevet där, så kan du skicka en anmälan till PTS. Det kan du göra via e-tjänsten ”Anmälan av saknat brev”.

Brev som inte har kunnat delas ut eller som är underfrankerade skickas till PTS av postoperatören. PTS har särskilda befogenheter att öppna breven i syfte att hitta avsändaren. Hittar myndigheten information om avsändaren så skickas brevet tillbaka till denne. Myndigheten gör däremot inga försök att hitta en ny adress till mottagaren. De brev, där avsändaren inte kan hittas, förvaras hos PTS i två månader.

Ett öppnat brev som inte har kunnat återsändas tillfaller staten vid förvaringstidens utgång.

Skriftliga meddelanden förstörs omedelbart efter förvaringstidens utgång.

Annat innehåll än kontanter ska säljas om det är lämpligt och en försäljning inte kan antas kränka någons personliga integritet. I annat fall ska innehållet förstöras.

Innehåll som inte kan säljas och därmed ska förstöras får i stället skänkas till välgörande ändamål, om det inte kan antas kränka någons personliga integritet.

Läs mer om saknade brev.

arrow Jag har fått besked att mitt postnummer ska ändras. Vart kan jag vända mig för att klaga?

Syftet med postnummersystemet är att stödja en effektiv postutdelning och postnummersystemet behöver förändras i takt med att omvärlden förändras. Det kan till exempel handla om att nya bostadsområden och vägar byggs, att befolkningen ökar eller minskar inom ett område, eller att utdelningsverksamheten behöver anpassas till följd av att brev- och paketvolymerna förändras.

PTS har ingen möjlighet att besvara frågor om enstaka förändringar. I det fallet hänvisar vi till Postnords kundservice 0771- 33 33 10.

Läs mer om postnummersystemet

arrow Finns det post som inte omfattas av eftersändningstjänsten?

Eftersändning av post avser främst adresserade brevförsändelser och vissa andra typer av postförsändelser omfattas inte av eftersändningstjänsten, bland annat expressbrev, varubrev, paket, delgivningsförsändelser och oadresserade försändelser (till exempel reklam och samhällsinformation). Vänd dig till Svensk Adressändring för mer information om vad som ingår i eftersändningstjänsten, www.adressandring.se.