Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd

PTS upphandlar inkluderande tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. En av dessa är posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd. Om du bor i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare och där alla i hushållet är minst 80 år eller har en funktionsnedsättning, kan du ha möjlighet att få en särskild posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd.

Målgrupp

Tjänsten vänder sig till personer som, på grund av ålder eller funktionsnedsättning, inte har möjlighet att hämta sin post i postlåda enligt ordinarie lantbrevbärar­service. Posttjänsten innebär att posten delas ut till personens tomtgräns eller i undantagsfall vid boningshuset. Det är Postnord som ansvarar för tjänsten, som har upphandlats av PTS på uppdrag av regeringen.

Om tjänsten

Syftet med tjänsten är att möjliggöra för målgruppen att ta del av posttjänster och få post utdelad vid tomtgränsen eller vid hemmet. Personer inom målgruppen kan ha svårt att ta sig till ordinarie avlämningsställe. Därför står staten, genom Post- och telestyrelsen, för kostnaden för utdelning av post vid tomtgränsen.

Hur får jag tillgång till tjänsten?

Du ansöker om posttjänst i glesbygd hos närmaste brevbärarkontor eller via din lantbrevbärare. Postnords kundservice kan hjälpa dig med kontaktuppgifter via telefon 0771-33 33 10 eller kundtjanst.privat@posten.se.

Du måste uppfylla villkoren för att få tjänsten

För att vara behörig till tjänsten måste du bo i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare. Alla i hushållet måste vara minst 80 år eller ha en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska vara av sådan grad att det är svårt att ta sig till sin postlåda enligt ordinarie lantbrevbärarservice. Du kan behöva lämna in ett intyg som styrker behovet av tjänsten.

Leverantör

PTS har upphandlat tjänsten av PostNord Sverige AB.

Kundtjänst

Postnords kundservice besvarar frågor samt tar emot synpunkter avseende tjänsten mellan klockan 08.00 och 17.00 på vardagar via telefon 0771-33 33 10 eller e-post: kundtjanst.privat@posten.se.

Mer information om tjänsten finns på Postnords webbplats.

För mer information om PTS arbete med inkluderande kommunikationstjänster, vänligen kontakta växeln på 08-678 55 00 eller skicka e-post till pts@pts.se.