Anropssignal

PTS delar inte ut anropssignaler.

För att få använda radiosändare för amatörradiotrafik utan tillstånd gäller

  • dels att användaren har ett giltigt amatörradiocertifikat,
  • dels att användaren har en tilldelad anropssignal.

Anropssignaler som tidigare tilldelats av PTS fortsätter att gälla utan tidsgräns.

Sveriges sändareamatörer (SSA) har sedan den 8 december 2011 givits rätten att fördela anropssignaler för radioamatörer dels till sina egna medlemmar och dels till de övriga organisationer som har möjlighet att efter godkänt prov utfärda amatörradiocertifikat med anropssignal. Anropssignaler som tidigare tilldelats av PTS fortsätter att gälla utan tidsgräns.