Frågor och svar om amatörradio

Vanliga frågor och svar om amatörradio.

arrow Varför har jag inte fått någon räkning för mitt amatörradiotillstånd?

Den 1 oktober 2004 utfärdade PTS föreskrifter om undantag från tillstånds­plikt för vissa radiosändare, däribland radiosändare för amatörradio­verksamhet. Sedan 2004 har därför PTS inte skickat ut några fakturor för amatörradiotillstånd. Ditt amatörradiocertifikat med anropssignal fortsätter dock att gälla även om den på tillståndet angivna tillståndstiden har gått ut.

arrow Vad innebär den så kallade undantagsföreskriften för mig som radioamatör?

Syftet med föreskriften om undantag från tillståndsplikt för radiosändare är att göra det möjligt att utnyttja radioteknik för olika ändamål utan den administrativa och kostnadsmässiga börda det innebär att söka och inneha tillstånd hos PTS.

PTS avsikt är att all frekvensanvändning där myndigheten inte utför någon frekvensplanering i samband med tillståndsgivningen ska undantas från tillståndsplikt.

arrow Hur får jag tillbaka min gamla anropssignal i SM-serien?

Den anropssignal som du tidigare fått av PTS i anslutning till tillstånd för amatörradio fortsätter att gälla och kan fortsätta att användas, även om du tidigare till PTS har begärt att ditt amatörradiotillstånd ska återkallas. 

Observera att detta inte gäller om du tidigare har fått ditt amatörradio­tillstånd återkallat av Televerket. Då måste du ansöka om en ny anrops­signal, till exempel i SA-serien hos SSA, eftersom din tidigare anropssignal kan ha tilldelats någon annan radioamatör.

Är du osäker på vad som gäller kan du kontakta PTS.

arrow Hur skaffar jag ett intyg för telegrafi/morse?

Intyg för telegrafi/morse kan utfärdas av SSA.

arrow Hur får jag ett nytt certifikat?

Se ovan under amatörradiocertifikat. För mer information, kontakta SSA eller någon annan av de organisationer som utbildar radioamatörer i Sverige:

arrow Hur får jag en anropssignal?

Prov för amatörradiocertifikat kan avläggas hos SSA som av PTS fått rätten att utfärda amatörradiocertifikat.
Efter godkänt prov blir du tilldelad en anropssignal av SSA. Signalen finns angiven på ditt certifikat.
PTS har tidigare utfärdat anropssignaler med prefixet SM och klubbsignaler med prefixet SK.

arrow Vad gäller för amatörradioklubbar och deras anropssignaler?

PTS har tidigare utfärdat tillstånd och anropssignaler med prefixet SK för klubbsignal. Dessa anropssignaler fortsätter att gälla utan tidsgräns.

PTS utfärdar inga nya anropssignaler för klubbar.

Efter beslutet den 8 december 2012 kommer istället SSA att utfärda nya anropssignaler för klubbar.

Anropssignaler för amatörradioklubbar med militär anknytning utfärdas av FRO i samråd med SSA och ges prefixet SL.

arrow Får jag byta anropssignal från SA till SM?

Nej, eftersom PTS inte tilldelar nya anropssignaler, är det inte heller möjligt att byta en anropssignal i SA-serien mot en anropssignal i SM-serien.

PTS byter inte heller ut tilldelade anropssignaler inom SM-serien.

arrow Jag vill resa utomlands och bedriva amatörradio­verksamhet där. Vad behöver jag visa för den utländska administrationen/telemyndigheten i sådana fall?

Du behöver visa upp ett giltigt amatörradiocertifikat eller motsvarande handling (se nedan).

Du bör före utresan kontakta telemyndigheten i det land du ämnar besöka för att få fullständig information om vilka lokala bestämmelser som gäller. SSA kan också bistå med goda råd om du önskar ta med dig din amatör­radio­utrustning på utlandsresan.

Om du har ett amatörradiocertifikat utfärdat av PTS som även är kombinerat med tillståndsbevis för användning av amatörradiosändare där giltighetstiden för tillståndet har utgått kan du använda PTS följebrev enligt nedan. Där finns information om att det inte längre råder tillståndsplikt för amatörradio­sändare i Sverige och att tillståndet gäller även om tidsgränsen har gått ut.