Regler och länkar

Här hittar du den reglering som gäller på amatörradioområdet.

arrow Internationell reglering

Internationella teleunionen (ITU) är ett FN-organ som tar fram internationella rekommendationer och regelverk för alla typer av radiotjänster där användningen påverkar mer än ett land.

Amatörradio- och amatörsatellittjänsten är erkända radiokommunikations­tjänster som är definierade i ITU:s radioreglemente (ITU-RR). Definitionen om amatörradio finns i artikel 25 och definitionen av amatörradioverksamhet i RR 1.56 och RR 1.57.

arrow Regional reglering

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) är ett samarbetsorgan inom de olika post- och teleadministrationerna i Europa.

Länder som är anslutna till CEPT förenklar numera handläggningen av tillståndsärenden för amatörradio genom att tillämpa gemensamma rekommendationer som man utarbetat i samråd. Även länder utanför CEPT kan ansluta sig till CEPT:s olika rekommendationer vad gäller amatörradio, genom så kallad harmonisering.

Viktiga styrdokument:

arrow Nationell reglering

Lagen om elektronisk kommunikation reglerar bland annat användning av radioutrustning i Sverige.

Ett av lagens syften är att främja ett effektivt nyttjande av radio­kommunikation. I lagen anges att tillstånd krävs för att använda radio­sändare. PTS kan besluta om undantag från tillståndsplikten enligt 3 kap. 4 § lagen om elektronisk kommunikation.

PTS ger även ut allmänna råd om den svenska frekvensplanen.

På PTS webbplats kan du söka i den svenska frekvensplanen

arrow Reglering inom amatörradiovärlden

International Amateur Radio Union (IARU) är en internationell organisation erkänd av ITU. Organisationen bevakar amatörradions gemensamma intressen och deltar bland annat vid ITU:s återkommande världsradio­konferens (WRC).

Föreningen Sveriges sändareamatörer (SSA) är den organisation som är erkänd av IARU att företräda svenska intressen.