Tillstånd för amatörradio

Radioamatörer behöver sedan den 1 oktober 2004 inte något enskilt tillstånd. Certifikat och anropssignaler som utfärdats före denna tidpunkt gäller utan tidsgräns.

arrow Undantag från tillståndsplikt

PTS har utfärdat föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare, däribland radiosändare för amatörradioverksamhet.

Enligt gällande undantagsföreskrifter innebär det att om du har ett amatörradiocertifikat får du använda radiosändare för amatörradio i de i föreskriften angivna frekvensbanden och enligt övriga angivna villkor utan krav på tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation.

arrow Tillstånd för högre effekt än 200 watt

Tillstånd för högre effekt upp till 1000 W p.e.p. kan sökas för vissa frekvensband och på specifika platser. Ansökan för detta kan göras med PTS e-blankett för amatörradiotillstånd:

Ansökan kan även skrivas ut:

Skicka sedan in ifylld ansökan till PTS. 

För denna tillståndshantering tar PTS ut en årlig avgift enligt PTS föreskrifter om avgifter.

arrow Tillstånd för enskild radiosändare

Undantagsföreskriften syftar till att underlätta nyttjandet av ett stort antal olika amatörradioband, men enskilda tillstånd för amatörradiotrafik (så kallad experimentverksamhet) kan även tilldelas i andra frekvensband om det finns särskilda skäl.

Ansökan för detta ska fyllas i på Ansökan om tillstånd att använda radiosändare i landmobila radionät och skickas in till PTS. För denna tillståndshantering tar PTS ut en avgift enligt PTS föreskrifter om avgifter.