Egen felsökning av radiostörningar

Vid egen felsökning bör du i första hand kontrollera om din störning kan bero på apparatfel eller elektriska störningar.

Apparatfel

Kontrollera att dina egna apparater och antenner är felfria och rätt inställda.

Apparater, både nya och gamla, kan tappa inställningarna eller gå sönder. Det kan också uppstå glapp i anslutna kablar och kontakter. Antenn och antennkabel som finns utomhus kan skadas av blåst och regn, exempelvis kan fukt krypa in i antennkabeln, via yttre änden eller via någon skarv utomhus, vilket försämrar antennkabelns egenskaper så att mottagningen blir försvagad.

Apparater, som står nära varandra på en hylla, kan störa varandra.

Tips:

  • Prova med andra liknande apparater, ställda på samma plats, och jämför.
  • Byt ut kablar och kontakter som ser slitna ut.
  • Kontakta leverantören av apparaten för ev nyttjande av garanti eller reklamation.
  • Vid behov, kontakta ett radioserviceföretag för att få teknisk hjälp.

Elektriska störningar

Var uppmärksam på elektriska störningar i luften som ofta finns inne i den egna bostaden eller vid den egna byggnaden. Det hörs inte med blotta örat men påverkar ändå radio/tv-mottagning och trådlösa apparater. Störningen kan uppträda som rutig eller fryst tv-bild, knastrande ljud i radiomottagare eller allmänt svag mottagning.

Orsaken till störningen kan vara ett pågående elektriskt brus från exempelvis tv-skärmar, dvd-spelare, datorer, modem, laddare eller lågenergilampor.  Det kan också vara kortvarigt men återkommande elektriskt "knaster" från termostaterna i exempelvis el-element, värmefläktar, kaffebryggare, vattenkokare eller strykjärn. En annan sådan störningsrisk är gnistor vid elstängsel.

Tips:

  • Stäng av elektriska apparater ordentligt genom att dra ur elsladdarna för att se om det blir någon skillnad på störningen.
  • Kontakta leverantören av störande apparatur för ev nyttjande av garanti eller reklamation.
  • Vid behov, kontakta ett radioserviceföretag för att få teknisk hjälp.

Den myndighet som kan ställa krav på störande elektriska apparater är Elsäkerhetsverket