Sämre mottagning på radion?

Min mottagning av ljudradio på FM-bandet har blivit sämre. Det fungerade bättre förr. Vad har hänt och vad kan jag göra?

Olika radiostationer sänder över olika geografiska områden och med olika tekniska förutsättningar. I FM-bandet samsas i dag såväl Sveriges Radios kanaler som kommersiella radiokanaler samt närradio. En vanlig orsak till mottagningsproblem är att äldre eller sämre radiomottagare kan ha svårt att tekniskt separera de olika kanalerna i FM-bandet.

PTS rekommenderar som en första åtgärd att pröva att använda en annan radiomottagare. Fråga i fackhandeln eller hos ett radioserviceföretag. Använd öppet köp och kontrollera att mottagaren fungerar där du vill använda den. Pröva också olika placeringar och antennriktningar för mottagaren, för att hitta bästa mottagningsförhållande.

Man kan också lyssna på många radioprogram via Internet, till exempel Sveriges Radios kanaler, utan radioapparat och vanlig antenn.
Mer specifik information finns via länkarna nedan:

arrow Skilj på den som gör program och den som sänder

I de flesta fall får man skilja på de företag som gör radioprogram och andra företag som tekniskt sköter utsändning till lyssnarna. Ett exempel är Sveriges Radio som gör radioprogram, men de sänder inte själva. Istället sköts utsändningen till lyssnarna av företaget Teracom AB, på uppdrag av Sveriges Radio.

Vid frågor kring mottagning av Sveriges Radios program får man alltså kontakta Teracom som svarar för den tekniska sändningen ut till lyssnarna.

arrow Trångt i FM-bandet

I dag finns det betydligt fler som sänder i FM-bandet (87.5–108 MHz) än tidigare. Det är Sveriges radio P1-P4 och kommersiell radio samt närradio (föreningsradio i kommuner). Dessa FM-stationer sänder, som vanligt, på olika radiofrekvenser men det har blivit mera "trångt" på radioskalan. Det medför att våra radioapparater behöver vara tekniskt bättre nuförtiden, för att kunna skilja på de olika stationerna.

Var uppmärksam på att den tekniska kvaliteten och mottagnings­egenskaperna varierar mellan olika modeller av radiomottagare. PTS rekommenderar som en första åtgärd att pröva att använda en annan radiomottagare. Fråga i fackhandeln eller hos ett radioserviceföretag. Använd öppet köp och kontrollera att mottagaren fungerar där du vill använda den. Pröva också olika placeringar och antennriktningar för mottagaren, för att hitta bästa mottagningsförhållande.

arrow Fler elektroniska apparater

Vår användning av elektroniska apparater i hemmen och på arbetsplatserna ökar. Det är tv-skärmar, tv-boxar, dvd-spelare, datorer, bredbandsmodem, trådlösa nätverk, elektronisk styrning av fläktsystem och belysning m.m. Sådana apparater kan orsaka ett elektriskt brus i luften, speciellt inomhus, som pågår hela tiden som apparaten är ansluten till ett el-uttag i väggen. Sådant elektriskt brus sprider sig också, genom väggarna, från grannarna. Alla radioapparater som står inomhus, med sina små mottagningsantenner (spröt och trådar), kan ta emot mycket sådant störande elektriskt brus. Det begränsar möjligheterna till all radiomottagning inomhus. En möjlighet att lösa problemet är att stänga av eller byta ut de apparater som orsakar sådant elektrisk brus.
I de fall det elektriska bruset låter mera som ett vasst fräsande ljud, som är kortvarigt men återkommer ganska regelbundet, brukar det bero på någon elektrisk termostat i närheten. Det kan vara en termostat i som finns i elektriska värmeelement, värmefläktar, värmefiltar, kaffebryggare, vattenkokare, strykjärn osv. I så fall löser man problemet genom att stänga av, reparera eller byta ut den störande apparaten.

arrow Bra mottagning kräver antenn

För att radiomottagningen generellt ska bli bra behövs, i många fall, en "riktig" radioantenn, placerad ute på hustaket, likadant som man gör med antenn för marksänd tv. På det viset kommer radioantennen utomhus bort från det elektriska bruset i inomhusmiljön och antennen får bra "sikt" ut i luften för att ta emot radioprogrammen som man vill lyssna på.

Användning av sådan yttre antenn förutsätter naturligtvis att radioapparaten har ett uttag för yttre antenn, vilket idag kan vara svårt att hitta. Fråga om detta i fackhandeln.

arrow Egen utomhusantenn är vanligt på villor

En  "riktig" antenn för fm-radio ser ut ungefär som en vanlig tv-antenn, men skiljer sig något i sprötlängd m.m. Antennen behöver placeras utomhus, högt och fritt. Om antennen har riktverkan, ska den riktas mot den radiostation (sändarmast) som man vill lyssna på. Det är också viktigt att antennen monteras med rätt polarisation, dvs. lodräta eller vågräta spröt, beroende på hur den aktuella radiostationen sänder. 

Ta reda på vilka tekniska egenskaper aktuella radiostationer har, exempelvis exakt radiofrekvens, var sändarmasten finns, vilken polarisation (vågrätt/lodrätt) man sänder med så att radioapparat och antenn kan ställas in på rätt sätt.

Kontakta ett radioserviceföretag om du behöver hjälp med val av antenntyp och montering av antenn utomhus.

arrow Gemensam utomhusantenn är vanligt i flerfamiljshus

I flerfamiljshus brukar det finnas en gemensam antennanläggning. Då kan det finnas uttag i väggen för både tv och radio, så att man inte behöver ordna med någon egen antenn. Skaffa då en antennkabel inkl. kontakter, lagom lång, för att koppla ihop radiouttaget i väggen med med motsvarande uttag för yttre antenn på radioapparaten.

Kontakta fastighetsägaren om du behöver information om hur radio- och tv-uttagen i väggen fungerar.

arrow Radiostationen kan hjälpa lyssnare

Det finns ingen lagstiftning som ger alla rätt till fullgod radiomottagning. Var och en får ordna sin egen radiomottagning på bästa möjliga sätt. Olika radiostationer sänder över olika geografiska områden och med olika tekniska förutsättningar. Nuförtiden kan man också lyssna på många radioprogram via Internet, utan radioapparat och vanlig antenn.

Kontakta radiostationen som du vill lyssna på om du behöver tekniska råd om hur du bäst kan ta emot programmen. De flesta radiostationer har lagt ut sin tekniska information på Internet, men de kan också nås per telefon.

Det finns fyra slag av radiostationer i Sverige:

  1. Sveriges radio, också kallad riksradio eller public service, sänds ut till allmänheten av företaget Teracom AB. Ambitionen är att nå de flesta platser i landet, under förutsättning att lyssnaren har en "riktig" radioantenn på hustaket enligt beskrivning ovan. Om du har tekniska frågor om Sveriges radios sändningar, kontakta kundtjänsten hos Teracom AB, tfn 0771-91 00 85.
  2. Kommersiell radio, också kallad reklamradio, sänds av flera olika, fristående företag. Varje reklamradiostation har ett begränsat geografiskt verksamhetsområde. Myndigheten för press radio och tv beslutar om dessa geografiska områden, så kallade koncessionsområden. Om du har tekniska frågor om reklamradions sändningar, kontakta den reklamradiostation som du vill lyssna på.
  3. Närradio, också kallad föreningsradio, är små lokala radiostationer som sänder inom en kommun. I många kommuner saknas dock sådana närradiostationer. Om du har tekniska frågor om närradion, kontakta den närradioförening som finns i din kommun. Ibland hörs också närradio från andra grannkommuner, men det beror mycket på avståndet och vilken typ av antenn som är ansluten till radioapparaten.
  4. Tillfällig radio, också kallad evenmangsradio, är små lokala radiostationer som bara sänder under ett visst evenemang. Om du har tekniska frågor om evenemangsradio, kontakta det aktuella evenemanget.