Avgifter

PTS skickar ut många fakturor på årsavgifterna för radiotillstånd under månaderna januari, mars och april. Aktuella faktureringsdatum för olika radioanvändningsområden syns nedan.

Under dessa månader får vi många frågor och telefontiderna kan därför tyvärr bli långa. Läs igenom informationen nedan. Den ger svar på de frågor som vi ofta får. Om du inte hittar svaret på din fråga, kontakta oss, gärna via e-post. Kontaktuppgifter finner du längre ner på den här sidan.

Fakturadatum 2021 för olika radioanvändningsområden

    Fakturadatum    Förfallodatum  
Fast radio

11 januari

10 februari

Landmobil radio   

11 januari

10 februari

Rundradio

11 januari

10 februari

Jordstationer

11 januari

10 februari

Blocktillstånd

11 januari

10 februari

Maritim radio*

mars/april

april/maj

Luftfartsradio

mars

april

Övrig radio

11 januari

10 februari

* årsfakturorna för maritim radio är uppdelade i två utskick.

 

Hur går jag tillväga för att göra förändringar av tillståndet?

Nedan har vi samlat information om de vanligaste förändringarna som tillståndshavare önskar göra i samband med årsfaktureringen.

Har antalet sändare eller antennplatsen ändrats?

Om antalet sändare och/eller om antennplatsen har ändrats ska du ansöka om en ändring av tillståndet. Använd gärna vår digitala ansökningsblankett som finns under e-tjänster. Du kan även använda PTS blankett för att ansöka om ändringen och det går bra att skicka in blanketten via e-post. Adresser och länk till blanketter finns längre ner på den här sidan.

Om antalet sändare utökas ska du betala den mottagna fakturan. Vi skickar en separat faktura med årsavgiften för de nya sändarna.

− Om antalet sändare minskas och ändringsansökan kommer in före förfallodatum på fakturan, krediterar vi (tar bort) den mottagna årsfakturan och skickar ut en ny faktura på ett lägre belopp.

Vill du säga upp tillståndet och slippa årsavgiften?

Om du vill säga upp tillståndet ska det göras skriftligt via e-post till pts@pts.se, brev eller på PTS blankett. Vi skickar alltid ett bekräftande beslut på att tillståndet är återkallat. För att fakturan ska krediteras (tas bort) måste du säga upp tillståndet före förfallodatum på fakturan.

Vill du ändra fakturaadressen eller uppgifterna om kontaktperson?

Meddela PTS om du vill ändra fakturaadressen eller uppgifterna om kontaktperson. En sådan ändring meddelas enklast via e-post eller brev. Vi ändrar uppgifterna i våra register, men observera att du inte får någon ny faktura för innevarande år!

Vill du överlåta tillståndet?

En överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare måste medges av PTS för att gälla. Använd PTS blankett för att ansöka om överlåtelse av tillstånd. Ansökan om överlåtelse ska skrivas under av både överlåtare och förvärvare. Länk till blanketten för överlåtelse: www.pts.se/overlatelse

E-tjänster:

radiotillstand.pts.se/

Länk till ansökningsblanketter för exempelvis förändringar och uppsägning:

www.pts.se/radiotillstand

Kontakt

Det är många som ringer till oss under faktureringsperioden. Därför kan det vara svårt att komma fram på telefon. Ofta kan det vara enklare att kontakta oss genom att skicka ett meddelande via e-post eller brev, se kontaktuppgifter här nedan. Ange alltid tillståndsnumret (se kundnumret på fakturan) och fakturanumret, ditt ärende och dina kontaktuppgifter. På de flesta fakturor finns tillståndsnumret överst till höger, se bilden nedan.

imagefpy3.png

E-post:                                     pts@pts.se

Postadress:                       PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm

Telefon:                              08-678 55 40

Fax:                                     08-678 55 05

Ytterligare information om avgifter

Nedan finner du ytterligare information om avgifter och fakturan.

Återkallelse vid utebliven betalning

Enligt lagen om elektronisk kommunikation får PTS återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren trots påminnelse inte har betalt avgift. Även om tillståndet återkallats är du skyldig att betala debiterade avgifter.

Anmälan om e-faktura

Du kan anmäla om att få e-faktura via din bank.

Om du redan har fått en pappersfaktura måste du betala den, men kan då samtidigt anmäla dig för e-faktura till nästa gång du får en faktura. 

Avgifter

PTS föreskrifter om avgifter (PTSFS 2020:6) finns på följande adress:

www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Avgifter

En något förenklad sammanfattning av denna föreskrift finns här:

Avgifter för användning av de vanligaste förekommande radiosändarna (Förenklat) | PTS

F-skattsedel

Svenska myndigheter har inte F-skattsedel.

Moms

Tillståndsavgifter är inte momsbelagda.