Närradio

Här finns mer information om hur du söker frekvenstillstånd för närradio.

För att sända närradio behöver du först ett sändningstillstånd för närradio från Mediemyndigheten. Sändningstillstånd för närradio meddelas normalt på så sätt att närradion får sändningstillstånd i en viss kommun. Mediemyndigheten har ansökningshandlingar och information om sändningstillstånd för närradio.

Du behöver även ett frekvenstillstånd från PTS. Ett frekvenstillstånd består bland annat av en frekvens, tekniska villkor, mastplats, antennhöjd och uteffekt. Mastplatsen och antennhöjden är information som PTS behöver för att beräkna vilken uteffekt sändaren får använda. 

Ansökan

Här finns ansökningsblanketter och information om hur du söker tillstånd:

Tillståndstid

Tillståndtiden för närradio är i enlighet med tillstånden från MPRT.

Avgifter

Se rubriken Televisions-/Ljudrundradiosändare i den förenklade versionen av PTS föreskrifter om avgifter.

Närradioföreningar

På många håll har de som sänder närradio bildat en förening där medlemmarna delar på kostnaderna för tillstånd och teknik. PTS kan ge frekvenstillstånd om minst en medlem i föreningen har sändningstillstånd från Myndigheten för radio och tv. Det är sedan föreningens ansvar att se till att de som använder sändaren har sändningstillstånd från Mediemyndigheten.

Tidsdelning

Om det är flera närradioföreningar i en kommun men bara en frekvens att sända på, tillämpas tidsdelning. Det innebär att föreningarna bara får sända under vissa tider enligt ett fastställt sändningsschema. Sändningsschemat ska i första hand de sändande föreningarna komma överens om själva. Om de sändande föreningarna vid tidsdelning inte kan komma överens om sändningsschemat kan de begära att Mediemyndigheten löser tvisten.

Täckning

Det är PTS strävan att ge frekvenstillstånd på så sätt att radiostationen kan höras i hela sändningsområdet. Av olika skäl kan området där man kan höra radiostationen, täckningsområdet, ändå upplevas som otillräckligt. Det kan bl.a. bero på topografin, som att radiovågorna inte når fram till mottagaren för att något är i vägen, t.ex. ett berg. Det kan också bero på att sändaren inte får eller kan sända med tillräcklig uteffekt för att nå mottagaren. Information om hur PTS beräknar tillåten uteffekt.

För att förbättra täckningen i ett område kan man flytta sändaren, höja uteffekten eller använda sig av flera sändare som sänder samma program, sk. slavsändare. Alla förändringar måste godkännas av PTS innan de genomförs, så att inte andra sändare påverkas negativt